Til toppen

\ loading=

Ekstremværet “Ingunn” på vei

I forbindelse med det varslede ekstremværet som har fått navnet "Ingunn" som er ventet å treffe kysten av Møre og Romsdal i løpet av onsdag er der kommet viktig informasjon fra både Ålesund kommune og fylkeskommunen.

Ekstremværet “Ingunn” er ventet å treffe kysten av Møre og Romsdal onsdag, og det må forventes innstillinger i kollektivtrafikken.

Tirsdag kveld melder Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune følgende:

Ålesund kommune:

Det blir ingen undervisning i barne- og ungdomsskolene i Ålesund onsdag. Skolene og SFO vil likevel være åpne for opphold hele dagen. Barnehagene er åpne som normalt. Man kan ikke regne med skoleskyss på onsdag, og foresatte må eventuelt sørge for forsvarlig transport av barna til og fra skolen.

Kommunalt drevne fritidsaktiviteter blir avlyst onsdag, og kommunale bygg blir ikke tilgjengelige for fritidsaktiviteter arrangert av andre. Dette gjelder også kulturskolen.

Ålesund kommune oppfordrer til at fritidsaktiviteter arrangert av idrettslag osv. avlyses onsdag. Administrativt ansatte i Ålesund kommune blir oppfordret til å ha hjemmekontor onsdag der det ikke er nødvendig for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner. Noen av kommunens tjenester, som bibliotek, kan bli stengt med kort varsel. Innbyggerne må være forberedt på mulige reduksjoner eller endringer i tilbudet innenfor hjemmebaserte tjenester.

Beredskap

Ålesund kommunes kriseledelse er satt i beredskap og følger utviklingen nøye. Ved behov vil det komme ny informasjon. Følg med på kommunens nettside eller Ålesund kommune på Facebook.

Anbefalinger:

Ålesund kommune deler anbefalinger fra nasjonale myndigheter. Disse er:

  • Hold dere inne
  • Følg råd fra beredskapsmyndigheter
  • Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens vegvesen og sjekk vegmeldinger (175.no)
  • Følg med på Varsom.no for oppdateringer om værsituasjonen
  • Følg råd og sjekk status fra transportører
  • Gjør hjemmet klart for et potensielt lengre strømbrudd
  • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører
  • Vis varsomhet ved ferdsel i strandsonen og på sjøen
  • Vurder tiltak på forhånd for å begrense skade

Møre og Romsdal fylkeskommune

Vi følger rådene fra Meteorologisk institutt og øker beredskapen som følge av varselet for de kommende dagene. Været kan føre til at mye blir stengt og skape problemer for blant annet skoleskyss.

Det er sendt ut rødt farevarsel som gjelder fra onsdag ettermiddag, og som følge av været vil det sannsynligvis bli stengte bruer og vegstrekninger, spesielt i ytre deler av fylket.

Dette gjør at det er sannsynlig at busslinjer, ferger/hurtigbåter og skoleskyss i fylket kan bli innstilt i løpet av dagen, onsdag ettermiddag.

Mange av elevene i videregående skoler i fylket har lang reisevei med kollektivtransport. De videregående skolene i Møre og Romsdal vil derfor gjennomføre digital skole på onsdag.

Værsituasjonen tilsier at det kan bli store følger for framkommeligheten i trafikken. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Vi ber alle følge rådene som kommer og ta varsler på alvor. Vi vil følge tett med på situasjonen, sier fylkesvegsjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ole Jan Tønnesen.

Det er også ventet krevende forhold i indre strøk natt til torsdag, når vinden skal snu og det kommer nedbør, mest sannsynlig som sludd og snø i indre strøk.

Snøskredfaren øker også vesentlig i løpet av onsdag ettermiddag/kveld.

Vi i Bypatrioten gjør oppmerksom på at flere arrangører i Ålesund har valgt å avlyse forestillinger og konserter, da vind kan gi store utfordringer blant annet med rigg og transport, så følg med på meldinger fra arrangør.