Til toppen

\ loading=

En ny generasjon er på vei inn i havna

Tidenes nest yngste havnekaptein er en del av foryngelsen som skjer i Ålesundregionens Havnevesen for tiden. Den nye kapteinen gleder seg til å bidra til at Ålesund blir ei fremtidsretta havn.

KOLLEGAER: Synnøve Johnsen har vært i Ålesundregionens Havnevesen siden 2013 og gleder seg over at Kristoffer Longva Åsheim og andre yngre personer har søkt seg til jobb i havna.

Kristoffer Longva Åsheim er bare 35 år. Med det er han bare ett år for sent ute til å bli den yngste havnekapteinen noensinne i Ålesund.

Men han var aldri i tvil. Alderen skulle ikke hindre han fra å takke ja til tilbudet om stillingen da det kom i fjor høst.

– Det skjedde kanskje litt før det jeg hadde sett føre meg, men jeg føler at jeg har den rette bakgrunnen til å håndtere en slik stilling. Og det har gått fint så langt, sier Longva Åsheim.

Han er nautisk utdannet og jobbet ti år på kjemikalietankere, byggebåter og oljevern før han begynte i Ålesundregionens Havnevesen for fire år siden.

– Den administrative biten med havneutviklingen ble bare mer og mer spennende for meg, og da ble det opprett ei stilling som het administrativ havneinspektør var jeg ikke sen med å takke nei ja. I fjor var jeg vikar som havnekaptein, og selv om læringskurven ble veldig bratt, så syns jeg at det var veldig gøy, for dagene var varierte og interessante. Det å få jobbe med å videreutvikle havna var utrolig spennende, så jeg søkte da de utlyste jobben, fikk stillingen og begynte i september.

Enorm digital utvikling

Han er ikke den eneste “ungdommen” som har kommet inn i havnevesenet de siste årene. Og det er et par andre som er på vei inn i løpet av de neste månedene.

– I maritim avdeling er vi syv ansatte, der tre er over 50, mens de fire andre er i 30-årene, sier Longva Åsheim.

Synnøve Johnsen har mange år bak seg innenfor veggene på Skansekaia, og hun mener at det er en fin ting det som nå skjer. At en generasjon går ut og en ny er på vei inn.

– Da jeg begynte her i 2013 så skrev de fortsatt notatene i bøker, og den digitale utviklingen de siste ti årene har vært enorm, og da er det veldig kjekt å få inn den yngre garde som er flinke på data. De unge som har kommet inn har bidratt til at vi fortsatt har et godt arbeidsmiljø og det er fint å oppleve. Det blir en litt annen dynamikk i arbeidshverdagen og det er veldig kjekt, sier Johnsen.

KONTROLLROMMET: Synnøve Johnsen og Kristoffer Longva Åsheim i rommet hvor de har full oversikt over det som foregår på havnene i byen.

Men hun er klar på at det er trist å miste gode kollegaer som har lang erfaring.

– Den eldre garde hadde veldig mye god og viktig kompetanse og det var noe vi satte veldig stor pris på. Utskiftningen har gått litt etter litt med årene, slik at man har kunnet overføre den kompetansen som var her.

–  Det er viktig å ha en god balanse mellom ung og gammel. Og de som har gått av med pensjon, har gjerne vært her svært lenge, og det viser at det har vært en trygg og god arbeidsplass. Vi er også heldige at de som har gått av vil være tilkallingsvikarer slik at vi kan bruke den kompetansen. Det er enorm mye kompetanse og historie som forsvinner ut, så det er veldig viktig å ta vare på det, så vi kan bruke det blant annet i opplæring, sier Longva Åsheim.

– Det som har vært så positivt med å jobbe med havna, er at en dag aldri er lik en annen. Det er mange forskjellige arbeidsoppgaver, og så er det et godt samhold mellom de som jobber her. Det er rett og slett en veldig kjekk arbeidsplass, sier Johnsen.

– Være ei fremtidsretta havn

Om man ser på det i norsk målestokk, så er det ikke akkurat en liten havn kapteinen og de 15 andre ansatte har ansvaret for.

– Om vi ser på antall passasjerer, så er vi den største cruisehavna i Norge. Vi er et velfungerende maskineri og servicen mener jeg er utrolig bra. Vi har blitt en av de største fiskerihavnene samt at vi er store på gods, så vi er så absolutt en havn i vekst. Det er ikke tvil om at Ålesund en havneby, sier Longva Åsheim.

– Vi bygget ut på Flatholmen fordi Tyrholm & Farstad stagnerte i Skutvika og måtte ha mer areal for å vokse. Det var viktig, for Ålesund er så absolutt et logistikknytepunkt med tanke på gods. Vi liker å si det er mange byer ved havet, men det er få gode havnebyer. Og vi ønsker å være en av dem, sier Johnsen.

Longva Åsheim ser frem til å være med å utvikle havna videre.

– Vi jobber veldig med å være ei fremtidsretta havn. Det handler blant annet om mye strengere miljøkrav til skipene i 2030. Vi er allerede veldig aktive på å bygge ut landsstrøm, slik det kan være nullutslipp fra skipene kommer til de går igjen. Det gjelder både for cruisetrafikken på Sørsida og gods på Flatholmen. Vi investerer store summer i landsstrøm slik at alle skip og lossekraner kan ligge på strøm, og skal vi ta slike løft, er vi avhengig av inntektene fra cruisetrafikken.

– Vi må hele tiden ha i tankene at vi er en stor havneby når det kommer til byutvikling. Det som gjør at vi er en så stor fiskerihavn, er på grunn av den store aktiviteten i bransjen i fjordene. Da er det viktig at Ålesund er attraktiv med vente- og nødkaier. Det er viktig for oss å opprettholde, legger havnekapteinen til.

TRIVES: Kristoffer Longva Åsheim (fra venstre), Marius Fiksdalog Ole Petter Ytterland trives i jobben som gjøres for havnene i Ålesund.
TRIVES: Synnøve Johnsen og Kristoffer Longva Åsheim spaserer langs Skansekaia hvor de også har kontoret.
Bypatriotens Kulturkalender

Se alt som skjer i Ålesund

Alltid mye å glede seg til!