Til toppen

Byutvikling

Annonse:
Annonse:

Veien videre for byrommene

I fjor startet Ålesund kommune prosessen som skal utvikle og fornye byrommene Harald Torsviks plass, Korsatunellen og St. Olavs plass. Nå er forprosjekt-rapporten levert, og i den anledning inviterer de til åpent folkemøte for byens innbyggere.

Les mer

Devoldbygget blir skatehall

– Sørsida Utvikling jobber for å tilrettelegge plasser og steder som unge i Ålesund kan være med på å utvikle selv og skating passer godt inn i planene for Kulturhavna, sier daglig leder Peter Wahl Hareide som har fått med seg Rulleforeningen til sentrum og Devoldbygget.

Les mer

– Usikkerhet kan gi bråbrems for bypakken.

-Jeg skjønner at posisjonen har behov for å svare ut løftet til sine velgere, men det å strupe finansieringen av bypakken slik de nå foreslår skaper stor usikkerhet om vedtatte prosjekt faktisk blir fullført. Det sier Tore Johan Øvstebø (KrF) etter forrige ukes formannskapsmøte der styrende partier, for å unngå planlagt prisjustering, heller vil se på muligheten for å plukke ut enkeltprosjekter. Les mer:

Les mer

Sørsida Utvikling søker prosjektleder!

Sørsideplanen, som ble vedtatt i 2015, skal bidra til å styrke Ålesund som regionby med utvikling av en ny bydel midt i byen. Her skal det på plass flere hundre boliger, næringsbygg og en tydelig kultursatsing med Kulturhavna. Nå søker de etter prosjektleder.

Les mer

Tunnelstein skal utvikle sentrum

Statens vegvesen og Sørsida Utvikling har signert en viktig intensjonsavtale. Tunnelstein fra Lerstadtunnelen sørger for at Sjøgata kan bli oppgradert og gir utfylling til nytt boligprosjekt i Kipervika.

Les mer

Her kommer 80 moderne leiligheter

Wenaas Eftf. AS og Finans Gruppen Eiendom AS kom i dag med nyheten om at de kjøper sentrale eiendommer i Borgundvegen i Ålesund av Klipra Utbygging AS – Nordr AS. Dermed er det klart for utbygging av 80 moderne leiligheter.

Les mer

Byene får seks millioner til byutvikling

Ålesund kommune har gjort et godt forarbeid og levert en veldig god søknad som vi i fylket støtter. Utvikling av gode byrom er svært viktig, og vi synes det som nå planlegges i Ålesund er utrolig spennende, sier Jessica Gärtner som er leder i kultur- og folkehelseutvalget.

Les mer

Vi skal klare det!

Det ble vill jubel da team Cre8tive Crew hos Hessa skole stakk av med Championsprisen under årets FIRST LEGO League i Ålesund. Nå jobber de iherdig for å få inn siste sponsorpengene som må på plass skal de rekke den Skandinaviske finalen 1. – 2. desember. I følge lærer Kristine Skarbøvik Rogne, skal det holde hardt, men de jobber intenst og frir til alle. – Vi er snart i mål, springer så fort vi bare klarer både elever og foreldre. Vi bare må klare det, sier hun.

Les mer

Oppstart av regulering for Brosundtunnellen

Planarbeidet for hele Brosundtunnelen under Ålesund bysentrum ble opprinnelig varslet i mars 2019. Planarbeidet skal nå gjenopptas, men kun for tunnelinnslaget i øst. Formålet med pågående planarbeid er å sikre nødvendig areal som skal brukes til kryssing, tunnelinnslag, lokale gater og løsninger for myke trafikanter.

Les mer

Kan Langevågsbåten bli selvkjørende?

En del av manøvreringen og navigasjonen på skip er allerede automatisert i dag, men hva skal til for at det i fremtiden skal være mulig med passasjerbåter som er tilnærmet selvkjørende?

Les mer

Starter arbeidet i Posthuskrysset

Fra torsdag 16. november blir veien lagt om på E136 i Ålesund sentrum. Posthuskrysset blir delvis stengt, og trafikken skal i følge pressemeldingen fra Bypakke Ålesund ledes forbi på ny og midlertidig vei.

Les mer

Ny perle i sentrum

Det lille grøntområdet var lenge stengt for offentligheten, men Ålesund kommune utnyttet muligheten til å skape en liten oase i sentrum. Nå er den lille parken tilgjengelig for både de som ønsker å finne litt fred og ro eller ønsker å spille noen vakre toner ute i det fri.

Les mer

Vil prioritere nullutslipp

FRAM skal nå inngå nye kontrakter med busselskap på to store rutepakker og Fylkeskommunedirektøren foreslår at overgang til nullutslipp for bussene blir prioritert.

Les mer

– Gratulerer med dagen Ålesund!

– Dette har vi jobbet godt for, og nå ser vi bare frem mot endelig vedtak i fylket i desember. Det betyr nemlig at planleggingen av hjørnesteinsprosjektet, Kulturhavna, kan iverksettes 1. januar 2024, sier Peter Wahl Hareide i Sørsida Utvikla AS etter endelig vedtak i kommunestyret i dag.

Les mer

Generasjonsskifte for Slinningsbålet

– Dette er jo drømmen det. En stor drøm som går i oppfyllelse, sier Viktor Sunde (21) som er en av tre nyoppnevnte bålsjefer for Slinningsbålet. Han tar over stafettpinnen i det som kan bli et kritisk år.

Les mer

Starter på arbeidet i Posthuskrysset

Nå starter neste trinn i byggingen av kollektivknutepunktet i Ålesund, der flere sentrumsgater blir oppgradert. Posthuskrysset vil fortsatt være delvis stengt i perioden, men det vil være omkjøringsvei langs rutebilstasjonen.

Les mer

Ekstra midler til byutvikling i 2024

– Dette er gode nyheter for byutviklingen i Ålesund og gir muligheten til å realisere enda flere prosjekter enn det som allerede ligger inne i Bypakke Ålesund, sier prosjektleder Jøran Mentzoni Eilertsen etter at det ble kjent at regjeringen viderefører tilskuddsordningen for mindre byområder.

Les mer