Til toppen

\ loading=

Et varsku om sundbredden

Peter Larsen er selv båtmann, nå kommer han med et lite varsku rundt planene om fortau under Hellebroa og den nye planlagte broa på sørsiden. Han frykter for seilingsbredden på sundet.

-Jeg vil ikke framstå som en surmaga gubbe, for er tilhenger av byutvikling. Men jeg vil komme med et lite varsku, sier Peter Larsen om fortauene under broene.

-Jeg tenker på bredden vi står igjen med i selve sundet etter undergangen som planlegges.

Føre var

Peter Larsen har selv motorbåt, i tillegg til at han er en kjent skikkelse i seilbåtmiljøet og seilsporten i Ålesund. Og er kav ålesunder.

Og med den bakgrunnen er det ikke rart at han drar et potensielt problem med Brosundet fram i lyset.

-Det er mulig at folk som står nært prosjekteringen har kontroll på dette, og det siste jeg vil er å framstå som en surmulende gubbe. For jeg er svært positiv til byutvikling, sier Peter Larsen.

Vi møter ham i Brosundet like sør for Hellebroa, et farvann mange elsker å tøffe, ro eller å padle gjennom.

Men det er planer for området, både veier og ny bro, men det skal vi la ligge.
For det er nemlig planlagt en passasje under Hellebroa, noe som i utgangspunktet kan være smart om en vil begrense antallet fotgjengere som ønsker å krysse veien.

Slik ser Statens Vegvesen for seg at det blir når også den nye broa er på plass

-Spesielt når det ligger store cruiseskip inne. Da er det mange som vil over veien.
Likevel er det viktig å ikke forhaste seg, men gjøre skikkelige vurderinger, sier Larsen, og sikter altså til seilingsbredden vi vil sitte igjen med etter at fortauene er på plass.

Tar plass

-Det er jo klart at et slikt fortau vil spise av bredden. Spørsmålet er hvor mye, for jeg har ikke sett noen planer eller tegninger rundt dette, og jeg vet ikke, men tenker at et slikt fortau vel bør være på et par meters bredde?

-Det er muligens litt lite, men det vil ruve godt i sundet, og vi må passe på at det ikke blir en smal kanal, advarer han.

På stedet er sundet på snaue ti meter. Men det er på flo sjø.

-En må passe på, for en skal jo gjerne har litt vann mellom møtende båter også, sier Peter Larsen.

-Saken er at sundet smaler inn jo lavere sjøen står, og en båt på rundt 20 fot er raskt en 2,30 meters bredde. Da blir det raskt smalt om to båter møtes. For det skal jo gjerne være litt vann igjen mellom dem. Å føre en båt er heller ikke som å kjøre en bil. En må også ta høyde for at det er strøm i sundet. En må manøvrere forsiktig, og møter en andre båter så kan en fort bli tatt av strømmen, poengterer han.

-Om en skal se på løsninger, om det blir for smalt. Hva med enveiskjøring, eller lysregulering?

-Det synes jeg ville blitt leit, men likevel bedre enn å stenge sundet, forteller Peter Larsen, som helst vil være løsningsorientert framfor å stå fram som kritisk.

-En bør finne en løsning, og gjerne få mer informasjon om planene.
Kanskje det er andre som tenker på dette, i tillegg til meg?

Prosjektleder i Bypakke Ålesund, Ole Kristian Birkeland bekrefter mye av det Peter Larsen roper et varsku om. Her legger Birkeland fram planene for Ålesund Gårdeiernettverk i april i fjor.

Får bekreftelse

Peter Larsen får svar fra prosjektleder i Bypakke Ålesund, Ole Kristian Birkeland.

-Jo, dette er noe vi har tenkt på, og det er meningen at fortauene blir rundt to meter brede, slik Larsen sier, så litt smalere blir det, sier Birkeland.

I følge arbeidsskissen til Statens Vegvesen (over) er det planlagt et fortau under Hellebroa og to, et på hver side under den nye broa.

-Dette er en bredde som er akseptert av Åesundregionens Havnevesen. Noe trangere vil det nok bli akkurat under Hellebroa, som vel blir det smaleste punktet, men fortsatt plass til småbåter.

-Dere mener det er et kort stykke båtfolket kan leve med?

-En må jo være forsiktig når en skal kjøre under. Det må en i dag også, men det blir jo fint å kunne gå under da. Og jeg tror dette blir bra for alle parter, forteller Birkeland.

Brosundet er imidlertid stengt for gjennomkjøring store deler av året. Det fordi cruiseskipene ligger på sørsiden.
Noen røster har tatt til orde for et lysvarsel på Molja som forteller om sundet er åpent eller steng. For en kan jo forstå at det er kjedelig å komme helt til sørsiden før en oppdager at det er stengt.