Til toppen

\ loading=

Tryggere skolevei på Hessa

Til høsten skal Bypakke Ålesund bygge nytt fortau langs Ytre Hessen, fra den nye skolen og omtrent 550 meter vestover. - Det er nok mange som ser frem til en tryggere skolevei langs Ytre Hessen, sier Tobias Hay Slinning som er byggeleder i Ålesund kommune.

Nå skal skoleveien bli tryggere for barn på Hessa.

Fortauet skal gå fra nye Hessa skole til rett vest for krysset til Sukkertoppvegen. På strekningen blir det ny belysning, oppgradering av to gangfelt og nye kantstopp for buss. Det blir også oppgradering og utskifting av vann- og avløpsledninger i samarbeid med Ålesund kommune.

– I dag er det ingen fortau, dårlig belysning og to gangfelt uten universell utforming på strekningen. De eksisterende lysmastene med kabler i luftspenn blir fjernet og erstattet av nye master og lysarmaturer. Kabler blir lagt i bakken, forteller Tobias Hay Slinning, byggeleder i Ålesund kommune.
– Det er nok mange som ser frem til en tryggere skolevei langs Ytre Hessen. Sammen med den nye skolen blir dette et stort løft for området, sier han.

Prosjektet er ute på anbud, og vi forventer oppstart i høst. Anleggsperioden er forventet å ta om lag ett år, og målet er å være ferdig til skolestart i august 2025.

Prosjektet er i følge pressemeldingen et trygg skolevei-prosjekt i Bypakke Ålesund, og Ålesund kommune er byggherre for prosjektet.

Bypatriotens Kulturkalender

Se alt som skjer i Ålesund

Alltid mye å glede seg til!