Til toppen

\ loading=

Se opp for endret kjøremønster

I siste fase av arbeidet med kollektivknutepunktet skal det nå legges nye traseer for høyspentkabler, samt vann- og avløpsrør. Arbeidet vil hovedsakelig foregå fra Posthuskrysset, innover Keiser Wilhelmsgate og i Kipervikgata.

Denne gaten er nå stengt for trafikk, men der er fortsatt god plass til gående.

– Vi skal nå fullføre traséen for høyspentkabler som ble startet i fase 2 av byggearbeidet, sier Erlend Aune, prosjektleder i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Traseen for høyspent strekker seg fra Rådhusplassen til Sparebanken Møre.

Kipervikgata ble stengt for gjennomkjøring mandag 27.

Nå må bilistene benytte Nelvikstredet for å komme til Harald Torsviks plass.

Tidlig i juni starter også arbeidet i Nelvikstredet, men biltrafikken kan passere som normalt.

Langsgående parkering på østsiden av gaten blir fjernet. For mer se her!

Vær oppmerksom på endret kjøremønster i sentrum nå som prosjektet med kollektivterminalen går inn i sin siste fase. Illustrasjon: Bypakke Ålesund