Til toppen

Miljøvernministeren imponert over “Stikk ut”

20 prosent av oss går "Stikk ut". Det tallet imponerer Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, som var på besøk i Ålesund torsdag.

-20 prosent på “Stikk ut” er mye. Det må nok ligge i landstoppen, sier Espen Barth Eide (Ap), som er ansvarlig statsråd for mye av det Sunnmøre Friluftsråd står bak.

Prosjekter som “Stikk ut” gjør at helseministeren sparer milliarder på sitt budsjett, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Her på besøk i Ålesund og Skodjebruene i regi av Friluftsrådet.

Bedrer folkehelsen

Og det var nettopp Friluftsrådet som hadde med seg Barth Eide om bord i Skjærgårdstjenestens båt “Rigmor” på tur innover Ellingsøyfjorden, med lunsjstopp på Skodjebruene der frivillige og ansatte i Friluftsrådet hadde med seg sponsorene Wattn, Sparebanken Møre og Granne forsikring. De tok mot alle som måtte ønske det til enkel lunsj og små aktiviteter.

Vi er nemlig et folk som bruker naturen, og stiene som er lagt opp som “Stikk ut”.
I andre deler av landet har de lignende konsept, men for vår variant viser statistikken gode tall. Nemlig at vi i snitt går sju turer hver i sommersesongen, og at altså 20 prosent tar “en for laget” og gir vårt område en fin statistikk.

Statsråden fikk både lue og informasjon om “Stikk ut” da han besøkte lunsjen Friluftsrådet arrangerte på Skodjebruene. Her sammen med Kristin Solli (t.v) og Hilde Ellingsæter i Sunnmøre Friluftsråd.

Sunnmøre Friluftsråd er klar på at “Stikk ut” forandrer liv. Det er god folkehelse, er sosial og et konsept som treffer oss alle.

-Prosjekter som “Stikk ut” gjør at helseminister Kjerkol sparer milliarder på budsjettet sitt. Så dette er et godt folkehelseprosjekt. For det er viktig å holde seg i bevegelse, om ikke så veldig mye så litt, sier statsråden, som selv måtte klatre opp skogen fra båten ved Skodjebruene.

Statlig sikret

-Friluftsliv er en gøy ting å være ansvarlig statsråd for. Og det er en formidabel innsats som legges ned av frivillige.
Og vi vil jo legge tilrette for frivilligheten, for inn i mellom er de avhengig av økonomiske bevilgninger for å få det til å gå rundt. Der er vi en part, sier han, og legger til at Norge er unikt i så måte.

-Folk ser verdien av norsk natur. Og Norge er et foregangsland i å tilrettelegge for friluftsliv, legger han til.

Espen Barth Eide og hans departement er også ansvarlige for å statlig sikre områder for rekreasjon og friluftsliv på vegne av oss alle. På Sunnmøre og i Ålesund er det flere slike områder. Blant annet populære Stafsetneset.

Med Skjærgårdstjenestens båt «Rigmor» fikk Espen Barth Eide se statlig sikrede områder i Ellingsøyfjorden.

Men det var to øyer i Ellingsøyfjorden Friluftsrådet ville vise statsråden.

-Vi var blant annet innom Vikholmen. Et sted som er laget til med toaletter og teltplass. Her kan hvem som helst komme og bruke området, og det er statlig sikret, sier statsråden.

Tema for besøket var likevel marin forsøpling, og bruk av Skjærgårdstjenens båt i aksjonen “Rydd Norge”.

-Denne båten er et godt verktøy. Det er flere slike båter, men her driftes den av Friluftsrådet, og ikke kommunene som flere andre plasser, forteller miljøvernministeren som også la inn et besøk av drikkevannskilden Brusdalsvannet før retur til Oslo.