Til toppen

Vil ta PULSen på kulturlivet

Kulturavdelingen i Ålesund kommune vil ta pulsen på kulturlivet i kommunen. Derfor inviterer de alle aktører til møteserien PULS denne måneden.

-Møtene er lagt til PIR, og første samling er 19.september, sier Lin Marie Norberg Jacobsen, som er rådgiver i kulturavdelingen til Ålesund kommune.

Ambisjoner

Vi møter henne og kultursjef Oskar Skulstad på Joachim H. Rønnebergs plass, men når de skal samle ålesundskulturen til møter så skal det skje på nøytral grunn.

-Det er snakk om fem samlinger med fem tema, og det med komiker André Ulveseter som mentor.
Vi skal ta opp kulturnæring, kulturfrivillighet, kunst og kunstneres rolle i samfunnet, kulturformidling og publikumsutvikling, sier Oskar, som på vegne av kommunen har et behov for å ta pulsen på kulturlivet og har kalt samlingene for nettopp PULS.

Kultursjef Oskar Skulstad og rådgiver Lin Marie Norberg Jacobsen håper alle aktører innen kulturlivet i Ålesund vil bli med på møtesamlingen PULS.

-Den forrige kulturplanen er gammel. Helt fra 2012, derfor har vi nå et sterkt behov for å møte kulturlivet, og knytte bånd.
Det foreligger et forslag til en lov der alle kommuner skal skriftliggjøre dagens situasjon og utviklingspotensialet i kulturlivet, men uavhengig av om loven kommer eller ikke så vil vi gjøre et arbeid, sier han.

-Vi har jo en ambisjon om å være det urbane kulturknytepunktet mellom Bergen og Trondheim, og da har vi et arbeid å gjøre, sier Lin.

Alle aktører inviteres

Det er et bredt lag innen kulturen som inviteres til PULS. For her skal både frivilligheten, kulturnæringen og kunstnere inviteres.

-Korps, kor, profesjonelle kulturformidlere og andre inviteres, og vi håper alle som melder seg på vil komme på fem alle samlingene for å få helheten.
Det blir en innledende del, før en blir delt opp i grupper.
Det lages et sluttdokument for hver samling, som igjen blir deler av et felles dokument fra alle fem samlingene, sier kultursjefen.

Det foreligger ikke et politisk vedtak om å lage en kulturplan i Ålesund kommune nå, men de ønsker likevel å gjøre et viktig forarbeid.

-Vi får luftet flere temaer og håper på en felles forståelse for hvordan de forskjellige jobber.
Her kan en koble seg på hverandre og utveksle ideer.
Samtidig er det viktig å stille seg spørsmålene; hva er utfordringene? Og kan vi finne de gode løsningene sammen?

Flere store aktører, som eksempelvis Kulturskolen vil delta på samlingene.

Anne-Britt Gran er professor i kulturpolitikk og kulturanalyse ved Handelshøyskolen BI. Hun og Kathrine Synnes Finnskog, som er leder for utvikling og strategi i Momentium blir talere ved samlingen.