Til toppen

\ loading=

Inn i siste fase for byggingen av kollektivknutepunktet

Byggingen av kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum går inn i siste fase. Fra omtrent midten av april vil større deler av Keiser Wilhelmsgate og Kipervikgata bli stengt. Samtidig åpner Posthuskrysset og Korsegata for trafikk.

Fase 3 er den siste fasen i prosjektet, og vil pågå fra midten av april til senhøsten 2024. Byggeperioden blir delt opp for å kunne holde deler av området åpent for trafikk.

– Vi vil jobbe for å holde mest mulig åpent for trafikk rundt Harald Torsviks plass, sier Erlend Aune, prosjektleder i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Korsegata og Posthuskrysset åpner

Arbeidet med kollektivknutepunktet har vært delt inn i tre faser for å unngå byggearbeid i alle områdene samtidig. Korsegata var først ut, deretter Posthuskrysset. Dette arbeidet er i rute, og området blir åpnet for trafikk i midten av april.
Anleggsområdet flyttes som planlagt lenger innover Keiser Wilhelms gate, og til deler av Kipervikgata. Nelvikstredet blir stengt i maksimalt tre uker, og her vil entreprenøren komme med nærmere informasjon i god tid.

Vi har dialog med næringsdrivende om løsninger for varelevering og tilkomst til garasjeanlegg i byggeperioden, sier Aune.

Fra midten av april må man kjøre til garasjeanlegget i Keiser Wilhelmsgate fra Posthuskrysset.

En gate for folkeliv

Ifølge planene blir ett kvartal av Keiser Wilhelms gate en kollektivgate. Korsegata blir åpen for biltrafikk, men med busslommer på hver side. Området er godt tilrettelagt for myke trafikanter med brede, støpte fortau, brostein, nye trær og romslige venteskur.

Slik kjører bussen i byggeperioden

Avganger på linje 100/101 får starthaldeplass Ålesund rutebilstasjon i byggeperioden. Møre og Romsdal fylkeskommune er byggherre på prosjektet og samarbeider med entreprenør Aco Anlegg AS.

Bypatriotens Kulturkalender

Se alt som skjer i Ålesund

Alltid mye å glede seg til!