Til toppen

\ loading=

Trafikken øker på fergesambandene

Med kun få unntak er statusen for hurtigbåter og ferger, fra januar til og med juli 2023, at trafikken øker. I Møre og Romsdal er tallene tilbake på nivået fra 2019. Flere samband har blitt gratis, og disse har som forventet hatt spesielt stor økning.

Hurtigbåten på vei ut fra havna Ålesund sentrum

Fylkeskommunedirektøren orienterer samferdselsutvalget om saken i møtet den 26. september, heter det i en pressemelding.

Statistikken viser at trafikken på fergene i fylket øker. Den er opp 2,1 prosent sammenlignet med 2019, som kan betraktes som et normalår.

Fergestrekningene på riksveiene er også inkludert i oversikten for å gi et helhetlig bilde av fergesituasjonen i fylket.

Fergesambandene er blitt gjennomgått med tanke på det totale antallet frakte kjøretøy hittil i 2023, og hvordan denne utviklingen sammenligner seg med foregående år.

Trafikkøkning på gratissamband

Gratissambandene har opplevd en forventet trafikkøkning i årets syv første måneder, der Småge–Orta–Finnøya–Sandøya–Ona har den klart største prosentvise trafikkøkningen med omtrent 40 prosent sammenlignet med året før.

Sambandet Småge–Orta–Finnøya–Sandøya–Ona har den klart største prosentvise trafikkøkningen med omtrent 40 prosent sammenlignet med året før.

Sju samband elektrifisert Sju samband er nå elektrifisert. Dette gjelder noen av de mest trafikkerte sambandene i fylket, som Aukra-Hollingsholm, Hareid-Sulesund, Magerholm-Sykkylven med flere. Fra 1. januar 2024 er det planlagt at også sambandene Åfarnes-Sølsnes, Eidsdal-Linge og Stranda Liabygda skal elektrifiseres.

Flere ledige plasser med økt trafikk

Fra 1. januar 2023 ble det gjennomført tiltak for kostnadsreduksjon i fylkeskommunen, inkludert innstilling av ferjeavganger med få passasjerer. Så langt viser statistikken at kostnadsreduksjonstiltakene ikke har ført til en betydelig økning i antall ledige plasser. I de syv første månedene i 2023 var antallet ledige plasser 22 654, sammenlignet med 20 852 ledige plasser i 2022. Dette må sees i sammenheng med økt trafikk i 2023. Hvis vi ser tilbake til 2019, var antallet ledige plasser i disse månedene 27 959.

På sambandet Magerholm-Sykkylven viser statistikken ingen markert økning i ledige plasser selv om en avgang ble innstilt på formiddagen. Gjennom hele døgnet har antallet ledige kjøretøyplasser økt noe, med en servicegrad på 99,6 i 2023 mot 99,9 i 2022. Økningen kom i stor grad i månedene januar, februar og april, og må sees i sammenheng med kraftig trafikkøkning i de to første månedene og en streik i april. Økningen var på 16,8 prosent for kjøretøy i januar og 12,4 prosent i februar.

Hurtigbåter tilbake på 2019-nivå På hurtigbåtsambandene i fylket viser trafikktallene for 2023 at trafikken er på nivå med normalåret 2019.

WordPress Ads