Til toppen

Byggingen i Tonningsgate er i gang

Nå skjer det i Skarbøvika. Gravemaskinene er på plass, og den nye gangveien, sykkelveien med oppgradering av veibanen på strekningen fra Steinvågbrua, er et skritt nærmere ferdigstillelse.

Nå skal de bygges i Skarbøvika. Prosjektet som er en del av Bypakke Ålesund skal bedre framkomst for gående og syklende. Foto: Marit Brunstad, Bypatrioten.

– Vi har ryddet en del vegetasjon på siden av veien for å gjøre området klart til sprenging og graving, opplyser Torbjørn Vatnehol, prosjektleder i Møre og Romsdal fylkeskommune.
Prosjektet er en del av Bypakke Ålesund, og arbeidet som skal utføres innebærer oppgradering av veibanen med litt større bredde enn i dag. På begge sider av bilveien kommer det et felt for fortau og et for sykkelfelt. Det planlegges også etablering av busstopp på hver side. Selve Steinvågbrua er ikke en del av dette prosjektet.

Sprenging og lysregulering

– I starten av byggeperioden må vi utføre sprengningsarbeid, sier prosjektlederen. Da blir det behov for å stenge veien i korte perioder på maks 15 minutter. Dette vil skje i perioden fra uke 39 – 43.

Fylkeskommunen skal sørge for god skilting og informasjon til naboene i byggeperioden, og det vil ikke være sprengingsarbeid i rushtiden på morgen og ettermiddag. Mesta er entreprenør på prosjektet, som forventes å være ferdigstilt i løpet av 2024. Det kan være verdt å merke seg at det er mye byggeaktivitet i Skarbøvika, da flere prosjekter har startet opp samtidig. Dette gjelder både oppgradering av vann- og avløpssystemer og bygging av Osanehallen, heter det i pressemeldingen.

Ikke et uvanlig syn i Skarbøvika. Nå skal situasjonen bli bedre. Foto: Marit Brunstad, Bypatrioten.
WordPress Ads