Til toppen

Vil finne byfargene

Var Ålesund bare grå og kjedelig før? Og hvilke farger bør husene i byen ha? Det skal en gruppe eksperter nå finne ut av, før de presenterer Ålesundspaletten.

Signe Elvik Svoen er prosjektleder for prosjektgruppen bestående av sju fagfolk.

Det er akkurat det de vil finne ut. Nemlig om husene i sentrum hadde noen farger, og om en til slutt skal prøve å få presentert en fargepalett en kan bruke.

Faggruppe

Temaet interesserer, for rundt 40 tilhørere kom da Jugendstilsenteret og KUBE inviterte til minikonferansen “Bygningsvern / Ålesundspaletten”.

-Det er snakk et prosjekt i flere deler, der vi blant annet skal se etter fargene på byggene i en historisk sammenheng, og der målet er å presentere en fargepalett for Ålesund sentrum, sier prosjektleder Signe Elvik Svoen, som er konservator hos Jugendstilsenteret og Viti.

Sammen med kunstner og konservator Bent Erik Myrvoll presenterte hun prosjektet for publikum.

-Rammene for prosjektet er utarbeidet av en prosjektgruppe der vi to sitter, sammen med Christopher Bryne, Rønnaug Mork og Tova Schonbeck fra Ålesund kommune, Gitte Langlo fra Møre og Romsdal Arkitektforening og Heidi Hansen fra Nordplan.

Hus i Ålesund sentrum kan bestå av svært mange lag maling, som denne illustrasjonen Bent Erik Myrvoll har laget fra Rådstua, altså fengselet.

Tre prosjektfaser

-Hva skal skje med prosjektet nå som dere har sluppet katta ut av sekken?
-Prosjektet vil bestå av tre faser, der vi skal legge fram tre forskjellige dokumenter.
Det første er en forskningsrapport. Der vil vi ta for oss fargebruken i Ålesund på starten av 1900-tallet. For var byen bare grå og kjedelig?
Den kan ha framstått slik, men vi vil finne ut om det var tilfelle, og om hvilke farger som ble brukt på f.eks. vinduskarmer, dører og andre detaljer. Dette er en jobb Bent Erik Myrvoll vil stå for mye av.

-Det andre er å utarbeide en veileder for fargesetting. For det er mye som kan påvirke farger. Eksempelvis lyset i byen, naturen og andre ting som kan påvirke farger.
En nydelig farge kan faktisk bli trist og kjedelig i feil lys. Så her vil vi se på hvordan fargesettingen bør gjøres.

-Og det tredje er selve fargepaletten for Ålesund sentrum, forteller hun.

-Vi håper at noe er bevart under lagene med farger, sier Bent Erik Myrvoll. Han har tidligere arbeidet med bygg i Ålesund der han har funnet ut av nettopp fargebruk. Blant annet på fengselet, som han også viser til for de frammøtte.

Kunstner og konservator Bent Erik Myrvoll og prosjektleder og konservator hos Jugendstilsenteret og Viti, Signe Elvik Svoen studerer fargelagene fra fengselet.

“Profilerte” gater

-Men er ikke Ålesund sentrum i dag en fargerik by?
-Jo, og der er en utfordring. For om en ser på byen i dag så er det en del gater som er fargerike. Dette er gater som blir profilerte, og dermed står byen fram som fargerik, forteller Signe Elvik Svoen.

-Men stikker du litt bort fra disse mest medieprofilerte gatene, da ser du raskt at gater fort blir preget av hus som er gråe eller hvite. Dette blir forsterket av de nye byggene, for trenden globalt de siste tiårene har vært nettopp farger i gråskalaen.
Det mener jeg er trist, og gir tap av identitet, sier hun.

Tidsrammene for prosjektet ble også lagt fram. For arbeidet startet i januar i år med forprosjektet som nå ble presentert.
I januar neste år starter forskningen.
I januar 2025 starter kartleggingen, før en starter arbeidet med fargepaletten i august.
Våren 2026 skal en presentere det som får navnet “Ålesundspaletten”.

Nå kan det kanskje være at noen huseiere blir bekymret for at det her er snakk om regler med påbud og krav innen fargebruk. Slik blir det ikke, i følge prosjektlederen. For her brukes begreper som “råd” og “veiledning” flittig gjennom hele presentasjonen.

Og målgruppene er forskjellige. I de tre fasene er faggrupper som interesserer seg for fargebruken i Ålesund.
Deretter håndverkere, arkitekter og huseiere som ønsker å gå i dybden på farge- og materialbruk, før selve paletten som er for alle som ønsker å fargesette bygninger i Ålesund.