Tredobler støtten til gode formål(Annonsørinnhold) Historisk godt resultat i 2019 gjør at SpareBank 1 SMN kan dele ut 200 millioner kroner til allmennyttige formål i Midt-Norge. Det er tre ganger så mye som årene før. Nå får alle som bor i regionen si sitt om hva pengene bør brukes til.

Marita Løvik Stadsnes er Regionbanksjef i SpareBank 1 SMN. Nå skal de tredoble utdelingen til samfunnsutbytte og vil gjerne høre din mening om hva det skal gå til.

- Når det går bra for Midt-Norge, går det bra også for regionens ledende bank. SpareBank 1 SMN har aldri tidligere levert et så godt resultat. Kundene setter tydelig pris på enkle og effektive selvbetjeningsløsninger kombinert med dyktige rådgivere med lokalkunnskap i hele regionen, sier regionbanksjef Marita Løvik Stadsnes i SpareBank 1 SMN.

Det rekordhøye resultatet kommer regionen til gode. Lokalsamfunnet eier direkte og indirekte 39,1 prosent av banken og får sin rettmessige del av overskuddet. Nå tredobler banken samfunnsutbyttet til allmennytitige formål i landsdelen sammenlignet med de foregående årene. Det er den største utdelingen noensinne i SpareBank 1 SMN sin snart 200 år lange historie.

Inviterer alle til innspill
I løpet av våren går banken ut til alle som bor i Midt-Norge og spør om hva samfunnsutbyttet fra banken bør gå til.

- Nå vil vi gjerne vite hva folk på Sunnmøre mener om hvordan disse pengene best kan bidra til å utvikle Midt-Norge. Alle 1600 ansatte i konsernet skal ut og møte lokalsamfunnene i hele regionen. Vi tror dette vil engasjere og håper på mange tusen innspill. Dette vil bli den aller viktigste rettesnoren for hvilke tiltak vi skal prioritere i årene som kommer, sier Marita.

Trykk på denne lenken for å dele din ide! 

Saken fortsetter under

Kanskje noen drømmer om flere gode aktiviteter i eget lokalmiljø?

Banken vil trappe opp samfunnsutbyttet mot 200-årsjubileet i 2023 og har ambisjon om å gi tilbake nærmere en milliard kroner i utbytte til Midt-Norge. I tillegg kommer mer enn 800 millioner kroner i overføring til Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsen skal sikre regionalt eierskap i banken, og eier i dag 3,1 prosent av alle egenkapitalbevis.

Bygger på bærekraft
- Gjennom solid bankdrift bygger vi muskler for å bidra med finansiering til folk og bedrifter. Som samfunnseid bank betaler vi i tillegg ut utbytte til lokalsamfunnene. Vår eiermodell er unik. Jo flere kunder som velger SpareBank 1 SMN, jo større blir utbyttet til landsdelen. Det ser vi at folket i Midt-Norge har forstått. Gjennom samfunnsutbyttet får vi sammen ting til å skje, også ting som nødvendigvis ikke kan telles i kroner og øre, sier Løvik Stadsnes.

- Bankdriften og samfunnsutbyttet hviler begge på et bærekraftig fundament. Skal vi lykkes i årene som kommer, må det gå en grønn tråd i alt vi foretar oss. Bærekraft er i ferd med å endre finansmarkedene. Dette vil kundene merke gjennom nye produkter og nye vilkår, men også tydeligere forventninger fra oss. Nylig lanserte vi flere nye, grønne lån for personkunder. Dette er bare starten, sier hun.

Kraftig vekst i privatmarked på Sunnmøre.
2019-regnskapet kjennetegnes av godt salg innen alle produktområder, stabile tap, gevinst på store eierposter samt høy vekst og mange nye kunder. 7000 personkunder og 1000 bedrifter valgte SpareBank 1 SMN som sin nye hovedbank i 2019. Netto vekst i utlån til privatkunder på Sunnmøre var på hele 14,2 %. -Dette tyder på at vi har de riktige folkene på laget som leverer gode kundeopplevelser og at vi har et produkt som markedet ønsker avslutter Marita Løvik Stadsnes.