Tre like store byer?Det kan høres både smart og enkelt ut. At Ålesund skal ta posisjon for å bli et tyngdepunkt mellom Bergen og Trondheim. Men hvordan kan vi løse det når fylket sender ut pressemelding med følgende påstand: «Vi i Møre og Romsdal har ikkje ein storby som dominerer regionen, men tre jamnstore byar med ulike kvalitetar»

– Denne utsikten har svært stor verdi for reiselivet, sier Tom Anker Skrede i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre.

Bypatrioten har spurt næringslivet om reaksjoner. Hva tenker de om påstanden fra fylket om av Møre og Romsdal ikke har en storby som dominerer regionen, men tre jevnstore byer med ulike kvaliteter? 

Eirik Syversen
Volstad Maritime:

Utsagnet om at byene er "jamnstore" er ikke riktig all den tid Ålesund har like mange innbyggere som de to andre byene til sammen. Dette vet selvsagt alle som jobber på fylkeskommunen og slike uttalelser svekker dessverre bare tilliten til fylkeskommunen.

Fylket kunne fått mye mer igjen ved å fremsnakke den klart største byregionen i fylket. Ålesundsregionen er eneste byregion i fylket som kan nå Bergen og Trondheim til knærne i konkurransen om hovedseter for næringsliv, universitetsstudenter, statlige arbeidsplasser og attraktivitet som byregion.

Det er en tøff konkurranse som ikke blir noe lettere ved at fylkeskommunen tilsynelatende underkommuniserer byregionens faktiske størrelse.

Tom Anker Skrede
Reiselivssjef
Destinasjon Ålesund & Sunnmøre

Den påstanden har to innganger. Først og fremst så er det jo direkte feil. De tre byene er ikke like store. Det er et enkelt regnestykke. For det andre så handler det om den kraften som ligger i Ålesund som den største byen. Den kraften er sterk.

For oss i reiselivet er Ålesund by et nasjonalt ikon og en merkevare.
Det som skjer i jugendbyen er på høyt nivå. Reiselivet i Møre og Romsdal har fire fyrtårn: Geiranger, Atlanterhavsveien, Trollstigen og Ålesund. Vi har tre fine byer, men de er ikke like store og man kan heller ikke ikke sammenligne på produkt.

Kjell Sandli
Adm. dir., 
Næringsforeningen - Ålesundregionen:

Denne måte å beskrive virkeligheten på er fra en svunnen tid. Jo, de tre største byene i Møre og Romsdal har ulike kvaliteter, og det er mye godt å si om de alle tre.

Men uansett hvordan man måler så er de ikke jevnstore, slik fylket beskriver. Ålesund er størst og forskjellene vil øke fremover pga. forvaltningsreformen.

En ting er at fylket beskriver situasjonen på denne måten de gjør, en annen ting er motivet. Ser man på byene som sine barn og at barna skal behandles helt likt?

Slike holdninger som fylket her forfekter er med på å legitimere en ressursfordeling som i mange sammenhenger ikke henger på greip. En vurdering av byene som like store kan for eksempel være en enkel argumentasjon for å fordele tilskudd likt på byene. Dette er nok en del av en strategi hvor man toner ned «kjøttvekten» og leter etter andre argumenter for å likestille byene/fogderiene. Hadde Volda og Ørsta slått seg sammen så mener de kanskje på fylket at vi kanskje hadde hatt fire jamnstore byar med ulike kvalitetar?

La oss akseptere at Ålesund er den største og den vakreste universitetsbyen i Møre og Romsdal, og at Molde for eksempel har best fotballag og mange flotte offentlige arbeidsplasser, og at Kristiansund for eksempel har et enormt potensiale både som by og regionsenter.

Terje Devold
Festivalsjef
Den Norske Matfestivalen:

Det er et utsagn med to påstander;
«Vi i Møre og Romsdal har ikke en storby som dominerer regionen» er korrekt. De tre byene i M&R er sentrale i hver sitt fogderi, men har begrenset innflytelse og påvirkning i de øvrige regionene.

Den andre påstanden «men tre jamnstore byar med ulike kvalitetar» er selvsagt feil. Begrepet «jevnstore» er åpenbart misvisende, og illustrerer en holdning i fylkeskommunen som ikke aksepterer at en av byene er like stor som de to øvrige til sammen.

Dette er bekymringsfullt fordi det i praksis fører til en fylkeskommunal holdning om «lik og rettferdig fordeling» mellom tre ulike byer. Fra 2020 har Ålesund kommune nesten tre ganger så mange innbyggere som Kristiansund og dette må selvsagt fylkeskommunen forholde seg til som en objektiv sannhet.

Inger Johanne Langeland
Daaekvartalet og Moakonferansen:

Det er en utfordring for fylket at fylket likestiller våre tre byer. Fylket bør bygge regionen rundt det som er den største bo- og arbeidsregionen i fylket og så knytte mest mulig av omlandet opp rundt regionen slik at vi kan fremstå som en attraktiv og interessant region for fremtiden.

Fylket bør planlegge ut i fra at Ålesund er i ferd med å bli del av den sammen bo- og arbeidsregionen som Molde. Det innebærer at en f. eks. kan tenke komplimentere kompetansemiljøer, infrastruktur, bedre samordna kollektiv satsning og skole og utdanning. Vi må samarbeide der vi kan slik at hele regionen blir sterkere og bedre rustet i kampen mot andre byregioner i landet.

Fylket har i etterkant svart på dette:

Legger seg flat! 

Bakgrunn:

I forrige uke sendte fylket ut en pressemelding i forbindelse med bysamarbeid og deltakelse på Nordic Edge Exposkriver, hvor de skrev følgende:

«Vi i Møre og Romsdal har ikkje ein storby som dominerer regionen, men tre jamstore byar med ulike kvalitetar»

Hele meldingen kan du lese her! 

Hva mener du om denne påstanden? Diskuter gjerne saken på vår Facebookside:

Bypatrioten Ålesund


Les også:
Ålesund bør ta posisjon!