Legger seg flat-Det burde ikke vært formulert på den måten, sier prosjektleder for «Byen som regional motor» Kjersti Hasselø etter at Bypatrioten i går stilte spørsmål om påstanden: «Vi i Møre og Romsdal har ikkje ein storby som dominerer regionen, men tre jamnstore byar med ulike kvalitetar»

Pressefoto i forbindelse med BRM og felles stand i Stavanger.

-Jeg er lei for at vi bruker ordet "jamnstor" når vi mener at vi har tre likeverdige byer i fylket. Byene har ulik størrelse og alle er viktige for samfunnsutviklingen i Møre og Romsdal. Alle tre byene er  like viktige for oss i dette samarbeidsprosjektet. De tre byene er viktige senter i hver sin region. Det må ikke være tvil om at Ålesund, hele tiden har sagt høyt at de ønsker å være et tyngdepunkt mellom Bergen og Trondheim. Det opplever jeg også at de andre byene stiller seg bak, sier hun.

-Men burde det ikke vært sagt høyt og ikke bare i interne arbeidsgrupper?

-Det opplever jeg at det blir. «BRM» er et unikt samarbeidsprosjekt mellom tre byer med hovedfokus på attraktive bysentrum. Her utveksles kunnskap og idéer. I dette forumet er alle byene likestilte, forklarer hun om prosjektet som får støtte fra fylket.

-Det er byene selv som bestemmer sine prosjekter, men vi er med på å finansiering og er pådrivere. Så bidrar vi også til påfyll av kunnskap om by-og byutvikling. Vi opplever at de tre byene jobber svært godt sammen, og er enige om mye.

-Også at Ålesund har særskilt posisjon?

-Ingen er uenige i at Ålesund skal være den største. Ikke fylkeskommunen heller. Vi trenger en by i fylket som kan tillate seg å være større, sier hun.

-Men det med faktafeil er ikke bra, og har en tendens til å forplante seg, det har vi også sett med IKEA som trodde Moa var det største kollektivknutepunktet. 

-Som sagt så skulle det ikke stått sånn, og det handler om at man er likestilt i vårt forum, men jeg ser at det det ble feil her. 

Bypatrioten takker for praten og legger til minne. At da kan vi si det. Alle mann alle. At Ålesund skal være det urbane midtpunktet mellom Bergen og Trondheim. På den måten vet man også. At man har fylket i ryggen!

Les også:

Tre like store byer? 

Ålesund må ta posisjon! 

Ålesund sentrum det største knutepunktet.