Aktivitetshus i sentrum?Fredag slapp jubelen løs for milliongave til nytt studenthus på Campus i Ålesund. Er løsningen så enkel? Trolig ikke, i følge studentene selv som har flere gode innspill til det som nå venter av planleggingsarbeid. 

Work-shop om studentenes behov og ønsker i sentrum.

– Flott med penger til studenthus, men aktiviteten, den vil vi ha i sentrum sa, en av studentene som deltok da Bypatrioten var invitert inn for å holde workshop i Banken studenthus. Dette var dagen etter at nyheten om nytt studenthus ble sluppet, noe som gjorde det til en naturlig del av diskusjonen som også innebar emner som kollektivtrafikk, wi-fi, bysykler og bowlingmuligheter. 

Hvert år arrangerer nemlig SIALS egen «Kick-off» for de ulike studentorganisasjonene og linjeforeningene.  En dag med diskusjoner, faglig påfyll, idemyldring og selvfølgelig en god dose morro på kvelden.

(Fortsetter under)

Høy aktivitet p Banken Studenthus på Nørve.

På bakgrunn av samarbeidet med #studentbyenÅlesund var Bypatrioten var invitert inn for å diskutere by og bysentrum. I sekken hadde vi med følgende:

1) Hva studentene ønsker seg i og av sentrum
2) Hvordan vi skal komme dit.

I salen var rundt 40 engasjerte studenter fra NTNU samlet, deriblant en rekke internasjonale studenter.

Etter en liten introduksjon og intro var det satt av drøye 30 minutter til idemyldring rundt de gitte oppgavene.

Leder for Studenttinget ved NTNU Gjermund Kvernmo.

Praten gikk høyt og lett. Vi hadde tydeligvis truffet på tema. Leder for Studenttinget ved NTNU Gjermund Kvernmo sørget for rikelig med ark og påfyll av kaffe.

For Bypatrioten er dette en utrolig god arena. Ikke bare får man konkrete nye idéer til prosjekter og tiltak, men man får diskutert og luftet ting med ei viktig gruppe som så gjerne vil være en naturlig del av bysentrum. Ei gruppe som ønsker å bidra og delta.

Etter at tiden var ute fikk alle gruppene presentere hva de hadde kommet frem til. For at dette nå skal kunne bli en del av den offentlige debatten løfter vi det frem som et lite referat. Sånn at bypatrioter, politikere, bedrifter og alle andre som ønsker det får vite hva studentene tenker. Sånn at vi kan tenke høyt og jobbe sammen. Her er noen de punktene som gikk igjen i samtlige av de sju gruppene.

(Se listen under). 

Alle punkter og ideer ble satt på papiret og presentert i plenum.

1) Bedre kollektivtrafikk ut av sentrum i helger og på kveldstid. Torsdag-søndag. De billettene bør heller ikke være så dyre som de er.
Buss-og kollektivkort bør gjelde flybuss og ikke være begrenset til 23 år.

2)Studenthus på Campus bør være et sted for kunnskap, samlokalisering av studentorganisasjoner og frivillighet, ha treningsmuligheter, men mange ønsker også at noen av aktivitetene legges bevisst til sentrum.
Her kom det forslag som: lesesal (gjerne kombinert med kafé og gode stoler og åpent selv etter andre ting er stengt), scene der studenter kan stå for underholdningen, konserter, biljard m.m. Her kom også ordet integrering inn som et poeng for beliggenhet i sentrum.

3) Bysykkel. (Det ble vist til flere ulike ordninger som man har i andre byer med både abonnement og app).

4)Bedre fasiliteter for kino i sentrum. Studentene håper der er muligheter for å gjøre mer ut av Løvenvold kino selv om bygget er vernet/fredet.

5)Studentboliger i sentrum. Selv om dette kanskje ikke er et ønske for NTNU som ønsker å samle aktivitet på campus er der mange som vil bo i sentrum, noe de håper utbyggere og kommune tar med seg videre.

6)Studentpriser er fortsatt viktig. Gjerne få på flere attraksjoner og severdigheter. (Bypatrioten har startet det arbeidet og oversikten ligger ute. Ønsker din bedrift å gi rabatt: send en e-post til post@bypatrioten.com).

7)Få tilbake normal skjenketid. (Her kom samlingens eneste spontane applaus)

8) Parkering. Får man til en egen ordning for studenter? Det blir for dyrt og gjør at andre studentrabatter går opp i opp.

Og helt tilslutt, punktet som gjorde at vi rundet av dette møtet med godt humør!

-Skybar på Rådhuset!

 

De internasjonale studentenes presentasjon trakk frem ønsker som døgnåpen lesesal med adgangskort og et hus som "Banken" med studentaktiviteter , midt i sentrum.

Her ser dere. Hva studentorganisasjonene tenker. Så er det opp til oss da. Som by, innbyggere, kommune og bedrifter å lytte. Til hva studentene selv har å si, og se om vi kanskje kan komme noe av dette i møte.

Det Bypatrioten leser av tilbakemeldingene og innspillene om Studenthus på Campus er at der i samme åndedrag bør planlegges for helt konkrete aktiviteter/lokaliteter for studenter sentralt i Ålesund sentrum.

Skal det være realistisk, er det kanskje også initiert og finansiert av kommune-og fylkeskommune. Ser vi «Lokalbanken i sentrum»?

Et aktivitetshus ikke bare for studenter fra NTNU men kanskje også elevene fra de videregående skolene? 

-for en bedre studentby!


Trine Klemetsen