Tok smell på en million. Ber politikerne tenke seg om-Vi skjønner ingenting av hvordan de tenker. Olav Berg på VIC Thunem er oppgitt og kommer med det som bør være en tankevekker for alle som er opptatt av byen sin. 

Olav Berg hos Vic Thunem på St. Olavsplass ber byens politikere tenke seg om. Han er lei av overraskelser.

-Vi skal i disse dager reforhandle vår husleiekontrakt på St. Olavsplass. Den fornyes for fem år av gangen. Nå er vi rett og slett usikre på om vi gjør det. Vi kan ikke ha det sånn at vi setter kaffen i halsen annenhver uke vi åpner avisen og leser nye forslag fra rådhuset. Enten det gjelder fjerning av p-plasser eller nå stenging av gater for sykkeltrasér. Dette blir useriøst og gir oss som faktisk holder hjulene i gang i denne byen alt for dårlige vilkår. Vi vet jo ingenting om det som foregår.

Han vet hva han snakker om. Butikken hadde 90-års jubileum i fjor og har lagt på samme sted siden oppstarten.  Han har selv jobbet i butikken i over 50 år og har vært med på det meste. Til og med å tape en million kroner på grunn av graving. 

Tapte 1 million kroner

-Jeg tror ikke at de er klar over hvilken effekt noen av disse prosjektene har på oss. Bare perioden på litt over ett år, der de oppgraderte Løvenvoldgata, kostet oss 1 million kroner. Dette er ikke synsing fra vårt ståsted. Dette er fakta og vel dokumentert. Flere butikker klarte ikke den byggeperioden. Så skal vi lese om forslag som dette i avisen. Hvor er dialogen med oss?

-Jeg forstår at det trolig er flaut for politikere at Ålesund kommune kommer dårlig ut når det gjelder sykkeltilbud og at noe må gjøres med det, sier Berg som etterlyser at de jobber med problematikken på en annen måte.

-De må begynne i rett ende. Dersom løsningen på sykkelproblematikken er å stenge bygater for biltrafikk tenker jeg at det blir umulig å drive butikk i de delene av byen som blir berørt  av dette, sier han.

Kommentar:

Vi må våge å stille spørsmålene. Hva er det som gjør at dette er en gjentagende spiral der kommunen presenterer plan på plan i avisen uten at dette er luftet med næringsdrivende?

Skjønner man ikke hvilken usikkerhet man er med på å skape?

Nå er det alvor. Bysentrum har reist seg som fugl fønix på kun få år. Omsetningen stiger, der er få ledige lokaler på gateplan, få som må legge ned og en kulturmiks store byer kan misunne oss. Fortsatt føler butikkene og næringsdrivende på gateplan på en frykt. Det handler om å bli tatt på alvor. Dette er saker de må bekjempe igjen og igjen. Bypatrioten mener vi må til bunns i dette skal vi lykkes med by-og sentrumsutvikling som er bærekraftig og tror det handler om flere ting:

1) Mangel på dialog og god informasjon i forkant og underveis av prosjekter. (Gateterminalen er et godt eksempel) 
2) Rekkefølgekaos. At kommunen ikke tar de store løftene først, men starter i feil ende med grep som dessverre rammer lokale næringsdrivende.
3) Mangel på «vi-følelse». At dette er noe vi gjør sammen.

Bypatrioten tror vi kan leve godt med ryktet om å være verdens verste sykkelby. Hvertfall helt til vi får løst de virkelig store problemene som trafikkavvikling og kollektivtilbud. Er man seriøs når man snakker om å stenge bygater til fordel for sykkel, er der ingen vei utenom. Da må man greie å finne løsningen på Brosundtunnell i denne runden. For dette henger sammen.