- For tidlig å konkludereDet er for tidlig å konkludere om innskrenkningen av skjenkeregimet fungerer, sier varaordfører Tore Johan Øvstebø (KrF).

- Null effekt, sier sentrumsleder Monica Molvær.

Ante Giskeødegård mener Ålesund kommune nå bør revurdere skjenkeregimet som ble innført.

Bypatrioten har tidligere skrevet om Ante Giskeødegård i Momentium (bildet)som hevder å ha tapt en million kroner etter at de nye skjenkebestemmelsene trådte i kraft for et år siden.

Og om gjestene til Ivar Breivik i XL som er forvirret over bestemmelsene om at en ikke kan ta med spritholdig drikke i uteserveringene.

Og om Asbjørn Hessen hos Big Horn Steakhouse som måtte sykemeldes i to uker etter at en gjest gikk til angrep etter å ha blitt nektet å ta med en drink ut.

Vi har spurt et lite knippe aktuelle personer om effekten av endringene, endringer som kom etter forslag fra Kristelig Folkeparti.

Derfor var det naturlig å først spørre varaordfører Tore Johan Øvstebø (KrF).  

(Fortsetter under)

-Jeg synes vi bør fortsette en stund til før vi konkluderer med at det ikke har effekt, sier varaordfører Tore Johan Øvstebø (FrF)

Tore Johan Øvstebø
Varaordfører i Ålesund (KrF)

 -Et år har gått siden Kristelig Folkepartis forslag om innstramming i skjenketidene og forbud mot å ta med spritholdig drikke til uteserveringene trådte i kraft. Ser du noe effekt av dette?

- For oss var dette med skjenketiden det viktigste siden vi hadde rapporter som viste at dette hadde medført færre voldsepisoder på nattestid i andre byer.

Jeg synes vi bør fortsette en stund til før vi konkluderer med at det ikke har effekt.

-Når det gjelder forskjellsbehandlingen av øl/vin og brennevin i forhold til å kunne ta med ut, så skjønner jeg at det kan være krevende å håndheve. Jeg kjenner ikke bakgrunnen for akkurat denne bestemmelsen, men kan det ha med at aldersgrensen for de to er ulik og at en har bedre kontroll inne?

-KrF har fra flere hold, og spesielt i bransjen blitt beskyldt for å drive ”symbolpolitikk” rundt dette. Hva mener du om det?

- For oss er ikke dette symbolpolitikk. Dersom det er slik at dette absolutt ikke har noen effekt må vi være villige til å vurdere det på nytt, men da mener jeg effekten først må vurderes grundig av utenforstående parter som for eksempel politi, skjenkekontroll og fagfolk innenfor rusfeltet.

- Jeg synes et år er veldig kort tid for å konkludere med at reduksjon i skjenketid ikke har positive effekter i forhold til mindre bråk, bedre bomiljø og færre rusrelaterte skader. Vi ønsker ikke å ødelegge for turistbyen Ålesund, men vi må også sette noen rammer som begrenser alkoholsalget. Det er jo hele formålet med alkoholloven. Tilgjengelighet, forbruk og alkoholskader henger sammen. Da må vi prøve å finne en god balanse mellom business og forebygging, sier Tore Johan ØVstebø.

(Fortsetter under)

-Det gir null effekt, sier leder for sentrumsforeningen Monica Molvær.

Monica Molvær
Daglig leder i Aalesund Sentrumsforening.

-Vi får mange tilbakemeldinger som går på at politikernes ønskede effekt av de nye reglene ikke fungerer, forteller Monica Molvær.

-Jeg er selv en aktiv bruker av utelivet i Ålesund sentrum og ser hvordan serveringsstedene må jakte på folk som tar med seg spritholdig drikke ut, og gjerne inn i en bakgård. Det binder opp vaktressursene, sier hun.

Monica Molvær sier at folk ikke kommer tidligere ut på byen, som følge av omleggingen av åpningstidene.

-Det vi ser er at det blir mer stress og kø for å få kjøpt drikke før klokken er 02.00.

Ute vokser køene til drosjene, og det blir lett knuffing, sier Molvær, som før ordningen spådde en katastrofe for utestedene. Det hevder hun nå er i ferd med å skje.

-Vi ser jo nå at med det tapet bransjen opplever så er det i ferd med å skje, og at vi ikke får nyetableringer fordi en ikke våger å satse. Det igjen gir færre arbeidsplasser, forteller hun.

-Du sier en ikke går tidligere ut. Hvorfor det?

-Det har med kultur å gjøre, noe som ikke er lett å endre på over natta.

Folk liker å samles på vorspiel med vennene sine før de går på byen. Og slik vil det nok fortsette å være, sier hun og legger til:

-Utestedene er de sikreste plassene en kan feste og nyte alkohol. Der har en vakthold og betjening som er trent og utdannet for å takle problemer som måtte oppstå.

(Fortsetter under)

-Vi opplever knuffing nå og da i drosjekøa, men noen merkbar endring på dette året har vi ikke sett, sier daglig leder for Ålesund Taxi, John Breivik.

John Breivik
Daglig leder Ålesund Taxi

-Vel, vi ser jo nedleggelse av Hoffmann, men for oss i drosjenæringen er det små forskjeller å spore.

Vi kan ikke si vi har opplevd merkbare endringer etter endringene, verken til det bedre eller verre.

Klokken 02.00. skal jo alle hjem. Før kunne vi for så vidt se at enkelte kloke sjeler dro tidligere for å slippe kø, forteller han.

-Hva med knuffing i køa?

-Det forekommer jo, men vi kan ikke si at vi har merket noen endring på det året som har gått.

 

 

Leder for Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund, Jim André Bjerke sier at utestedene er en viktig sosial arena for studentene, og at det er en tryggere ramme å nyte alkohol i enn på private fester.

Jim André Gjerde
Leder Studentparlamentet NTNU

Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund og jobber for at studentene skal bli hørt i saker som opptar dem.

Leder Jim André Gjerde snakker dermed på vegne av mange hundre studenter når han via Bypatrioten sier sin mening om de nå et år gamle skjenkebestemmelsene.

På linje med Monica Molvær trekker Jim André fram sikkerheten ved at nyting av alkohol skjer på utestedene.

-Mange unge har det ikke bedre av at man flytter festen fra utestedene og inn i private rom. I offentligheten har man i alle fall mulighet for vakthold og kontroll, mener han.

-Hvor viktig er det for studentene å kunne bruke utestedene?

-Å ha et utelivstilbud som en sosial arena er viktig for studentene.
Om Ålesund vil være en attraktiv region både for lokalbefolkningen, turistene og studentene så er det sentralt å legge til rette for et godt og trygt uteliv for alle, forteller han.