Volsdalsberga får StrandServicePlaster og god informasjon

StrandService er et helt nytt tilbud og skal som ordlyden tilsier være service til barn, unge og voksne som ferdes på strender i sommer.

Her skal de drive med alt fra forebyggende informasjon, til utdeling av plaster eller en lindrende krem etter møte med brennmanet. Strandvertene vil være kledd i knall oransje farger og skal være lett å se.


– Dette er et pilotprosjekt, men vi har ambisjon om å rulle det ut i det ganske land neste sommer. Detfor blir det viktig å høste verdifulle erfaringer nå i sommer, sier leder for forebyggende avdeling, Kristin Wiig Sandes i Redningsselskapet. – Strandvertene er ikke livreddere, understreker Claire Alfonso i NLS og legger til at dette er ungdommer som ønsker å gi informasjonsservice til strandgjestene.

Utvalgte pilotstrender er Steigen i Nordland, Ålesund i Møre og Romsdal, Bergen i Hordaland, Arendal i Aust Ager, Larvik i Vestfold, og Sørenga Sjøbad i Oslo.

(fortsetter under)

 

– Vi har felles visjon om at ingen skal drukne, og StrandService er en del av vårt forebyggende arbeid. Vårt felles mål gjennom denne forebyggende tjenesten er å få ned antall drukninger i Norge, sier Alfonso som legger til at det i fjor druknet 91 personer ifølge Norsk Folkehjelp. 


StrandService er fullfinansiert av samarbeidspartene og testkonseptet er bemannet med ungdommer i alderen 13-16 år fra 12-17 med oppstart helgen 29. - 30.. juli og helgen 12. - 13. august på Volsdalsberga. I Ålesund og det er RS Ung som står for bemanningen.

Årets StrandService i Ålesund skal bemannes av medlemmer i RS Ung, som gleder seg til det spennende prosjektet. Arkivfoto.

Volsdalsberga i Ålesund får egen StrandService i regi av Redningsselskapet og Norges Livredningsselskap.