Til toppen

Vil prioritere nullutslipp

FRAM skal nå inngå nye kontrakter med busselskap på to store rutepakker og Fylkeskommunedirektøren foreslår at overgang til nullutslipp for bussene blir prioritert.

FRAM skal nå inngå nye kontrakter med busselskap på to store rutepakker som blant annet betjener ekspresslinjene mellom Kristiansund – Ålesund og Ålesund – Volda. I tillegg inkluderer det rutetransport og skolekjøring i flere kommuner på Sunnmøre. Møre og Romsdal er delt inn i åtte forskjellige rutepakker for kollektivtransport, hver med en geografisk avgrensning. Som en del av anbudsarbeidet blir det sett på mulige punkter der man kan optimalisere rutene i disse rutepakkene. Det kommer frem i en pressemelding i dag.

Økonomien i fylkeskommunen gir ikke store muligheter for handlefrihet, selv om de nye kontraktene ikke skal tre i kraft før 2026. Hvis den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen skulle endre seg før 2026, vil de nye kontraktene gjøre det mulig å gjennomføre større tiltak for kollektivtilbudet.

Fylkeskommunedirektøren foreslår at overgang til nullutslipp for bussene blir prioritert. Dette vil også gjelde langdistansebussene til FRAM ekspress. Det er tidligere vedtatt at kollektivtilbudet til det nye sykehuset på Hjelset skal styrkes. Dette blir fulgt opp.

Sak om konkurranseutsetting av transporttjenester i rutepakke 4 og 5 skal behandles i møte i samferdselsutvalget 13. november.

WordPress Ads