Slutt på nattestengingFrå 1. mars (natt til 2. mars) blir det slutt på nattestengingen av Ålesundstunnelene. Det blir også endringer i hurtigbåtavgangene fra Godøya. 

Nå åpnes det for ferdsel gjennom Ålesundstunnelene også på nattestid.

Frå 1. mars (natt til 2. mars) blir det slutt på nattestengingen av Ellingsøy- og Valderøytunnellen frå kl. 24.00 til kl. 04.30.

- Fra midnatt til halv fem om morgenen blir det kolonnekøyring hver hele time fra Ålesund og hver halve time fra Valderøya, forteller assisterende prosjektleder Arne Ola Stavseng.

Kolonnene går fra Ålesund kl. 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 og fra Valderøya kl. 00.30, 01.30, 02.30, 03.30.

Ellers blir trafikkavviklingen som før: kolonnekjøring med inntil 20 min ventetid fra kl. 20.00-24.00 og kl. 04.30 til 06.00. Tunnelene er åpen på dagtid fra kl. 06.00-20.00.

Fra 1. mars blir det også noen endringer av avgangene til hurtigbåten fra Godøya. De finner du her!