Bra:By "Urbanisering"Tirsdag var det klart for andre møte i serien Bra:By hvor vi tok for oss temaet urbanisering. Et stort tema som helt sikkert burde ha vært delt inn i ulike emner,  men som uansett ble diskutert høyt med godt engasjement. 

Møtet ble innledet med foredrag av Arnfinn Mauren som spurte " Hva gjør vi for å utvikle de urbane kvalitetene i sentrum" og byplanlegger Ole Søvik som informerte om kommunens arbeid med en egen områdeplan for Moa.

Det kom overraskende fort til overflaten. Utfordringer knyttet til Moa og bysentrum. At der ikke er klare tanker om hva som bør skje hvor og hvorfor. Ikke en gang hvilken rekkefølge ting bør skje i. Det bar diskusjonen preg av. Kanskje fordi det nettopp er det som er hovedutfordringen i det som burde være en god og samlende byutviklingsdebatt?

-Jeg har ikke funnet ett eksempel på en by som har hatt en sterk sentrumsutvikling samtidig som byen har tillatt en storstilt utbygging av et kjøpesenterområde utenfor sentrum. Jeg har lett med lys og lykter etter ett eneste eksempel, men ikke funnet det. Om noen andre vet om det er jeg spesielt interessert i å høre om det, sa Arnfinn Mauren som over lang tid har fulgt utviklingen i Ålesund sentrum og på Moa. Han poengterte at man er nødt å ta i denne problemstillingen skal man lykkes med god byutvikling.

-Dette er elefanten i rommet som vi på et tidspunkt er nødt å ta stilling til. Ser vi til de som slet med lignende problemstillinger og trender for 10-15 år siden, men som har lyktes i å snu utviklingen, så finner vi et fellestrekk: En sterk politisk styring, der bysentrum prioriteres klart og tydelig. I Ålesund har det utviklet seg et mønster med stikk motsatt effekt. På tross av kanskje gode intensjoner og fine ord om satsing på bysentrum, så ender politikerne opp med å gjøre vedtak som har negative konsekvenser for bysentrum. I 2012 lovte alle politikerne at det neste kinosenteret skulle komme på sørsida. Nå bygges det på Moa - og ingen kan forklare hva som har skjedd. Og det er ikke det eneste eksempelet. I saker som blant annet gjelder parkering, reguleringsbestemmelser, byggesaker og håndhevelse av skiltregler er det én politikk for sentrum og en annen for Moa - i favør sistnevnte.

Arnfinn Mauren viste konkrete eksempler på at det føres én politikk for sentrum og en annen for Moa - i favør sistnevnte.

Ordfører Eva Vinje Aurdal

Tilstede på møtet var også ordfører Eva Vinje Aurdal som opplyste at hun først og fremst var kommet for å lytte, men som også naturlig engasjerte seg i diskusjonen.

-Jeg mener vi har gjort mye bra i sentrum. Vi har kjempet for å sikre skole og kulturskole på Sørsiden. Ikke minst at vi skal få ei ny stor teaterscene som vi trenger, sier hun før hun spør høyt: men om det er nok, er et godt spørsmål.

-De byene som virkelig har lykkes med en sterk og positiv sentrumsutvikling, har tatt klare standpunkt. De har våget å si nei til prosjekter som skader utviklingen av sentrum. I Ålesund virker det som om det er carte blanche for alt og alle på Moa, sier Mauren.

Får støtte av byplansjef

Byplansjef Ole Søvik la frem skisser fra Moa området som viser et enormt utviklingspotensiale både for boliger og næring i området, noe som er en udiskutabel utfordring for sentrum. Han var helt tydelig på at man med denne kunnskapen i bunn må inn med bevisst styring for å lykkes med å bygge sentrum.

- Vi kan ikke være så naive å tro at det er nok med tilrettelegging for å opprette balansen man streber etter mellom Moa og sentrum. Vi må faktisk være så tøffe å si at vi for eksempel skal prioritere boligbygging i sentrum. Det er helt avgjørende å jobbe for få nok folk til å bo i sentrum og da må vi styre utviklingen. Vi må jobbe på en ny måte, sier han og forklarer.

-Vi må starte helt andre prosesser. Vi må over på et annet plan enn å tro at ensidig satsning på gode planer er nok for å få den utviklingen vi ønsker, sier han og peker på Sørsiden.

-Det kan være at kommunen burde gå vekk fra idéen om å tjene penger på prosjektet og heller vise at man kan ta samfunnsansvar og sette i gang: at kommunens bidrag her nettopp blir å bidra til å bygge en attraktiv by, sier Søvik om Sørsiden som mange sentrale aktører Bypatrioten har snakket med er redde for skal bli et utopia.

Byplansjef Ole Søvik var klar på at man må tenke nytt når det gjelder regulering av boliger. Her er ikke nok folk til at markedskreftene kan bestemme alene. Om man ikke tar styring får man heller ikke den utviklingen man ønsker, sier han.

Berit Westad i Handelshuset Rønneberg som er ansvarlig for utbyggingen av Kremmergaarden gav klar beskjed om at der må komme på plass et reelt samarbeid mellom kommune og næringsliv. for å utvikle sentrum.

Ingen kommunal innsats på 40 år

Berit Westad tar ordet. Hun er i dag ansvarlig for utbyggingen av Kremmergaarden. Hun hadde håpet at møtet skulle føre oss nærmere muligheten for å enes om en god samarbeidsplattform. Mellom kommune, befolkning og næringsliv.

-Der har ikke skjedd ett kommunalt initiert prosjekt i sentrum siste 30-40 årene. Forrige prosjekt var rådhuset. All utvikling i sentrum har skjedd takket være private utbyggere. Da nytter det ikke for en kommune å tro at byutvikling kan skje bak lukkede dører, sier hun.

-Studentene vil bo i byen de, sier Liv Møller Christensen som til daglig er å finne hos NTNU. -De vil ha kultur og folkeliv. De vil ikke en gang bo på campus. Det må på plass boligprosjekter i sentrum. Vi må komme i gang med veier, kollektivtrafikk og prioritere kulturliv i byen. Vi må bestemme oss for hva som skal gjøres, sier hun.

Bypatrioten er om enn ikke frustrert, så tankefull. På hvordan i alle dager man skal få alle disse endene til å møtes. Hvordan man skal komme i gang. Komme til et punkt der vi ikke raljerer mellom Moa og sentrum, men bygger én by. Med egne tiltak både på Moa og i sentrum med det vi prioriterer.

Der vi legger vekk følelser, synsing og kommer på banen med fag.

Det er ikke lett. Her er mange ulike interesser og engasjement i ulike retninger. Men det forundrer også.

Hadde vi nå diskutert en annen by, sett utenfra, hadde vi ikke opplevd debatten som rar? Det å ikke klare å komme til felles enighet om at det er viktig å ha et attraktivt bysentrum og skjønne at man da må man handle deretter? Se på muligheter og konsekvenser og ta debatten høyt?

Som en av deltakerne fra Herøy kommune så fint påpekte: -Der er ingen by som Ålesund. Med nærheten til havet, aktiviteten i havnen, arkitektur i verdensklasse, et byfjell med trapper og Fjellstue og ei lita kompakt bykjerne. Det er helt unikt...

Skal vi ikke kunne enes om å utvikle dette sammen? Ser vi ikke verdien i det? Økonomiske muligheter i det? Vil vi klare det om vi ikke bestemmer oss for hvor Moa skal starte og stoppe?

Ordføreren utfordret oss alle til å være konkret…

Vi inviterer til et nytt møte i Bra:By hvor vi jobber fram ei tiltaksliste for et attraktivt bysentrum. En workshop som løfter de gode ideene og nødvendige tiltakene. Så settes det inn i forpliktende plan som vi kan jobbe videre med. Alle mann. Men vi snakker ikke Ålesund 2040. Vi snakker Ålesund 2025. Hvor langt kommer vi på seks år om vi setter i gang i dag mon tro?

Vi inviterer til tidenes bydugnad, men da nytter det ikke med en holdning som den ordføreren på ett tidspunkt gav uttrykk for:

"- Jeg vil ikke være med på å hindre videre utvikling på Moa. Det er jeg ikke enig i".

Om vi ikke kan stoppe opp og "think us a little about" som de sa nissene på julefergå, da er Bypatrioten redd for at slaget er tapt. Til det er de økonomiske interessene for tunge. Vi avslutter saken med sitat fra ordstyrer Terje Devold: "Kapitalen er som vann. Den renner minste motstands veg". Så da er det opp til oss. Å vise utvidet ansvar og lederskap. Vannet kan nemlig demmes opp til en dag man trenger det, eller ledes frem mot nye kummer...

-for en bedre by!

Inger Johanne Langeland, ordfører i Skodje Dag Olav Tennfjord, Knut Flakk og Jorunn Monrad deltok også i debatten.

Byplansjef Ole Søvik luftet tanken om at Ålesund kommune bør gå vekk fra idéen om å profittere på Sørsiden og heller gå inn som en bidragsyter til en ønsket samfunnsutvikling.

Godt oppmøte på en debatt som vi følger opp!