Til toppen

SIF/ Hessa med pilot på aktivitetstransport

Den nye idrettsshallen i Osane skal stå ferdig i mai 2025. Frem til da må håndballspillerne fra Hessaøya reise mange mil hver uke for å trene. For å avlaste både foreldrene og trafikken over Hellebroa har klubben nå fått hjelp av teknologibedriften Nimmo som utvikler en tjeneste som frakter barn til og fra fritidsaktiviteter. Les mer:

Sif/Hessa er klar med nytt pilotprosjekt som skal frakte utøvere til og fra trening.

– Det kan bli en ganske mye roligere hverdag for mange når vi nå skal la Nimmo organisere transporten til og fra trening for oss, forteller Line Trones Seter, daglig leder i SIF/Hessa.

Det er Sula Rutelag med sine erfarne skolebussjåfører som kjører Nimmo- bussen, billett bestilles på forhånd i Nimmo- appen og rutene legges opp med samkjøring for flere lag samtidig i bussen.

Gjennom appen kan foreldrene følge reisen i kartet og de får melding når barna går av og på bussen. Spillerne leveres til både Fagerlia, Kolvikbakken, Ellingsøya og idrettshallen på Hatlane for en flat pris på 22 kroner pr billett.

– De som ikke har mulighet til å betale selv får billetten refundert fra klubben. Vi har gode tradisjoner på inkluderingsarbeid i SIF/Hessa og man kan si at hele dette prosjektet springer ut derifra, sier Trones Seter.

Klubben har over lang tid hørt historier om utøvere som ikke kom seg til trening fordi det er vanskelig med transport.

– Vi kunne godt ha tenkt oss å videreføre transporttjenesten også inn i fotballsesongen for det er mange også reiser andre veien for å trene på Hessabanen og Siffen. Pilotprosjektet går i første omgang frem mot påske og er delfinansiert med støtte fra Ålesund Idrettsråd som ønsker å gjøre det lettere for klubben å få alle med, opplyser de.

Nimmo er et helt nytt konsept innen bærekraftig mobilitet, selskapet holder til i Molde og har de siste månedene testet konseptet der med tilbud om skyss til de aller fleste aktivitetene for barn mellom 6 og 19 år.

– I Molde kjører vi en minibuss der små turnere, fotballspillere og kulturskoleutøvere reiser om hverandre og gjerne sammen til og fra de ulike skolene og hallene i byen, forteller markedssjef i Nimmo, Kristin Erika Solli.

Størst interesse har det vært i turnmiljøet og rundt kjøring til aktiviteter i SFO- tida.

– Nimmo jobber mot tre mål: Å redusere bilkjøring for tryggere nærmiljø og mindre utslipp, fremme inkludering gjennom at flere barn kan delta på fritidsaktiviteter, og sist, men ikke minst ønsker Nimmo å bidra til at flere foreldre får en mindre hektisk hverdag.

– Vi tror dette vil komme samfunnet vårt til gode, at tempoet i hverdagen for mange nå senkes betydelig når barna får en egen, trygg og trivelig transporttjeneste, sier Solli.

– Vi er fortsatt helt i startfasen av utviklinga av Nimmo men har blitt møtt med stor entusiasme blant foreldre som ønsker seg en slik tjeneste som en fast løsning i hverdagen. – Vi håper på å også kunne etablere en fast rute i Ålesund i tida som kommer om det viser seg at flere her kunne ha nytte av Nimmo, sier Solli.