Prosjekt for leselyst og livskvalitetMed prosjektet «Litterære pusterom – Shared reading for større livskvalitet», ønsker Møre og Romsdal fylkesbibliotek, sammen med Trøndelag fylkesbibliotek, å bidra til økt leseglede og bedre livskvalitet hos sine brukere. Nå har de mottatt 3 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SMN til prosjektet.

Annette Elin Koch, leder for fylkesbibliotek er svært fornøyd med midlene banksjef i Sparebank1 SMN Ålesund, Marita Løvik Stadsnes overrekte.

Prosjektet er et unikt litteraturtilbud for folk som ikke leser så mye ellers. «Shared reading» er en metode som fylkesbibliotekene har tro på at engasjerer. 

– Vi har tro på nyvinningen. Vi håper dette skal nå ut til et mangfold av deltakere, inkludert folk som ikke har lest mye før. Nå trenger vi mange dedikerte leseledere, som får opplæring og rettledning av oss, sier rådgiver Åshild Widerøe, som er prosjektleder, i fylkesbiblioteket. 

Metoden går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i ei gruppe, for så å ha en samtale om teksten etterpå. Fokus i samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten. 

(Fortsetter under...)

Annette Elin Koch og Åshild Widerøe er klare for å sette i gang med prosjektet.

– Det er med stor glede vi støtter prosjektet. Vi har fokus på folkehelse og vi anser dette som allmennyttig. Prosjektet var som hånd i hanske for det vi jobber for, sier Marita Løvik Stadsnes, banksjef i Sparebank1 SMN Ålesund. 

– Vi takker for generøsiteten. Det er helt fantastisk. Uten støtten kunne vi ikke satt i gang prosjektet som skal gå over tre år. Dette er midler vi skal ta godt vare på og bruke godt, sier leder for fylkesbiblioteket, Annette Elin Koch. 

Prosjektet setter i gang allerede til høsten og målet er at andre kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag skal tilby litterære pusterom i løpet av prosjektperioden. Håpet er at det etableres varige tilbud, kanskje ei nasjonal satsing etter hvert.