Til toppen

\ loading=

Ny arena for investorer og gründere

Pir Invest og Pir Cowork har stor tro på at delingskultur skaper innovasjon og flere arbeidsplasser. Nå lanserer de "Fund". En ny og uformell møteplass mellom investorer og investorer, oppstarts- og vekstselskap.

Pir Invest og Pir Cowork lanserer en ny arena med mål om erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom investorer, oppstarts- og vekstselskap. Prosjektet har fått navnet «Fund». Målet er å skape relevans både for investorer og gründermiljøet på Sunnmøre gjennom en fysisk møteplass, noe det i dag er for lite av ifølge initiativtakerne. «Fund» lanseres 6. juni med første arrangement hvor tre av regionens vekstselskaper skal presentere seg.

Delingskultur

– Vi har stor tro på at god delingskultur er nøkkelen for å få flere til å engasjere seg i å bygge neste generasjons næringsliv. Vi mener også at det er viktig å synliggjøre variasjoner av selskaper i vår region, med et bredt spekter av kompetanser og bidrag til verdiskaping, sier Anja Solevågseide i Pir Invest.

Fund blir i følge arrangørene en uformell arena hvor investorer møtes og blir introdusert for ambisiøse selskaper fire ganger i året. Da får valgte selskaper presentere seg, i tillegg til at deltakere får faglig påfyll og bygge nettverk.

– Pir Invest var i sin tid etablert for at gründere som har hatt suksess ville gi noe tilbake til miljøet på Nordvestlandet og bidra til å skape flere nye arbeidsplasser. Vi får mange henvendelser fra spennende selskaper og det er derfor etterlengtet at vi nå får en samlingsplass hvor vi nå kan koble investorer sammen med hverandre og med selskaper som er i markedet for kapital, sier styreleder i Pir Invest Erik Westre.

– Sterke og mangfoldige investornettverk er utslagsgivende for de menneskene som innoverer og bygger selskap. Når en gründer kan møte flere investorer og støtteapparater på ett og samme sted er verdien av møtet høy, sier Victoria Lund i Pir Cowork.

Pir Invest ble lansert I 2018 av den gang 17 investorer. Tanken har hele tiden vært å gi noe tilbake i form av kunnskap og investering til nyoppstartede selskaper i regionen. Samtidig startet også arbeidet med å bygge 5500 kvadratmeter cowork med ideen om å skape en pulserende arbeids- og møteplass i Ålesund sentrum. I dag er det nesten 400 coworkere fra snart 90 selskaper hos Pir Cowork.