Lager «Torghagen» på KiperviktorgetBypatrioten og Ålesund kommune vil kommende uke sette i gang byggingen av det man håper blir et stort løft for trivsel og økt aktivitet på Kiperviktorget. 

Bilde fra prosjektskissen for "Torghagen" på Kiperviktorget i Ålesund sentrum

«Torghagen» er et midlertidig prosjekt som vil kunne videreføres årlig og sørge for at Ålesund by får sitt eget sommertorg. 

-Det har tatt lang tid, men når det først løsnet og man skjønte hvem som kunne gjøre hva, så har det gått veldig fort, forteller Trine Klemetsen i Bypatrioten.

-Vi har nå fått til det vi best kan betegne som et kjempemessig samarbeid mellom kommune og privat næringsliv, og som vi håper kan danne grunnlaget for enda flere prosjekt, sier hun.

«Torghagen» skal bli en væreplass i perioden juni-september. Ved hjelp av materialer som europaller og plantekasser vil det bygges ulike kombinasjoner med benker og innslag av grønne elementer midt på Kiperviktorget. Prosjektet har tatt hensyn torghandel og aktiviteter som vil danne rammen rundt den nye hagen.

Denne modulen var satt ut i en gågate i Danmark.

-Idéen har jeg egentlig hentet fra ulike små og store byrom i Europa som gjerne ligger et lite hakk foran oss på å løse midlertidige prosjekt i bybildet. Et godt eksempel er Palmestranden i Fredrikshavn hvor de hvert år trucker ut flere hundre palmer til en badestrand. Bare logistikken og måten dette løses på er en liten studie i seg selv. Dette er detaljer vi fikk bruk for da vi satte sammen skissen og forprosjektet som vi er så heldige at Ålesund kommune tok tak i og løftet videre, sier hun.

 

Palmestranden i Fredrikshavn

Et levende bytorg

Ålesund er en by der vær og klima setter en effektiv stopper for torghandel og aktiviteter i vintermånedene. Dette prosjektet er derfor en test på om man kan gjøre mer ut av de månedene da vi Sunnmøringer faktisk oppholder oss utendørs.

-Vi har tall som viser at det hver eneste dag er 3500 personer som oppholder seg i området ved Kiperviktorget, forteller Linn Kristine Kvammen som er prosjektkoordinator i plan og bygning. 

- Det vi imidlertid observerte var at kun en tredjedel stoppet opp. Vi håper at «Torghagen» kan bidra til at enda flere nå vil velge å bruke dette byrommet, sier hun og ser frem til ny telling etter at prosjektet er ferdigstilt.

-Ved å tilrettelegge for både nye og gamle funksjoner på torget tror vi prosjektet vil ha en gjensidig positiv ringvirkning både for det permanente næringslivet i området, men også for torghandlere og folk i byen, sier Kvammen. 

Det er ikke sommer i Ålesund før Grytten kommer med sine fantastiske agurker og tomater. -Nå håper vi å legge til rette for at torget blir brukt av enda flere og trekker til seg enda mer aktivitet, sier Kvammen og Klemetsen om "Torghagen" på Kiperviktorget i Ålesund.

Her ser man en skisse av området og hvordan man tenker det.

Torget i Ålesund er stort og tidvis ganske tomt. Det håper man nå å gjøre noe med.

Spleiselag

- Finansiert med sponsormidler fra næringslivet synes vi dette er et godt eksempel på offentlig-privat samarbeid som i lang tid har vært et gjennomgående tema på konferanser som The North West og sentrumsutviklingsdebatten i Ålesund, sier Kvammen.

-Vi har en by fylt med bedrifter og privatpersoner som gjerne sier ja til å ta i et tak. Det handler mest om at det blir lagt til rette for at de faktisk kan involvere seg. Når Ålesund kommune, ved planavdelingen, sa ja og satte seg i førersetet, ble dette raskt en realitet, sier Klemetsen som kan opplyse om at byggingen starter allerede neste uke.

-Vi har et budsjett på ca. 300.000 kroner i reelle utgifter som vi takket være sponsorer har greid å dekke inn. Skulle vi ha telt dugnadstimer og tatt med de reduserte prisene vi har fått når vi har handlet lokalt ville de det trolig ha kommet på det dobbelte, sier Klemetsen som sammen med sitt team i Bypatrioten ble tidelt 150.000 kroner i TEFT-midler fra Sparebanken Møre, nettopp fordi dette prosjektet er ment å gjøre Ålesund by til en enda mer attraktiv plass å bo, være og komme til.

-Listen over alle som har bidratt her er lang, men vi gi en helt spesiell takk til «Byen som regional motor», Sparebanken Møre, Årim, Ålesundregionens Havnevesen, Maxbo, Blomster Gården, Halvorsen Servicepartner, Nørve Transport, Megaflis, Hamre Transport og Reklameprint, sier de.

Hjelp oss å ta vare på prosjektet.

-Vi håper at byens befolkning vil ta eierskap til den nye væreplassen og hjelpe oss med å ta godt vare på prosjektet. Vi er nødt å ha tillit til at folk vil behandle det godt. Ikke bare på dagtid, men også om nettene. Vi skal sette opp en egen, og helt unik, installasjon der folk kan hjelpe oss med å kildesortere søppel, så nå må vi vise hva vi er gode for alle mann, sier Klemetsen og Kvammen som gleder seg til byggestart.