Hva mener du bør skje med Kiperviktorget?Debatten rundt bruken av Kiperviktorget har vært lang og omfattende. Kommunen og en styringsgruppe invitert arkitekter til å si sin mening. Nå er det din tur.

Noe skjedde med aktiviteten på Kiperviktorget etter forsøket med "palletorget" forrige sommer.

I generasjoner har Kiperviktorget vært selve handelshjertet i Ålesund sentrum.

Torghandlere strømmet til med gode varer fra distriktet rundt byen, og byfolket kom for å handle. Vi snakker lange og dype tradisjoner for sentrumshandel i byen vår.

Men noe skjedde med torget. Aktiviteten avtok.

Noen skyldte på været, andre på butikkjedene, og atter andre på prisen det kostet å være der.

Men håpet om et aktivt torg har aldri forlatt oss.

Også når plassen ble opprustet ute i dagen, og med 61 parkeringsplasser under bakken uteble den helt store aktiviteten.

Men så skjedde det noe.

-Vi startet med telling i 2016, og i fjor hadde vi jo ”palletorget”. Da så vi at Kiperviktorget hadde en framtid, sier prosjektkoordinator i Ålesund kommune, Linn Kristine Kvammen.

Det ble tatt grep og utlyst en konkurranse.

-Vi så at matvognene var med å skape liv, og faktisk har vi et lite luksusproblem ettersom stadig flere vogner vil etablere seg på torget.

Derfor satte vi i gang med en arkitektkonkurranse der et firma fra Oslo, samt to lokale arkitektkontorer som slo seg sammen fikk i oppdrag med å gi sin resept på hvordan torget skulle bli, forteller hun.

(Fortsetter under).

Kiperviktorget med sine matvogner skal utvikles. Stadig flere aktører ønsker å selge mat fra vogner på torget, og de skal tas hensyn til når en nå skal finne ut hvilke tiltak en skal i gang med for å vitalisere Kiperviktorget enda mer.

Oppgaven var klar.

Arkitektkontorene fikk sine retningslinjer på hva de skulle ta hensyn til.

Fysisk utforming, strukturering av området og tiltenkt funksjon skal legges fram og begrunnes.

Det skal stimulere til aktivitet og opphold hele året, og det skal tas hensyn til matvognene som står der.

-De skal blant annet tenke på byrommets historiske posisjon i fremtidens Ålesund, været med sol og skyggeforhold, funksjonsdeling og tilrettelegging for tiltenkt aktivitet, menneskelig skala og romfølelse, samt forholdet mellom torget og nærliggende bebyggelse og funksjoner.

De skal ta hensyn til de som selger mat på torget i dag.

Samtidig skal det ikke være på deres premisser alene, for om matvognene velger å dra bort så skal vi fortsatt ha et levende torg, forteller Kvammen.

14. november er datoen arkitektkontorene skal legge fram sine planer.

-Vi har ikke sett dem, og får ikke se dem før de legges fram, så dette blir spennende.

Alle som vil, og som har en mening om Kiperviktorget er hjertelig velkommen til foajeen i Parken kulturhus 14.november.

Derfra tar vi med oss alle innspill.

-Når skal alt dette landes?

-Vi håper at vi får gjort det rundt juletider. Deretter lager vi et forprosjekt vi kan ha som grunnlag for videre arbeid, forteller Linn Kristin Kvammen.

Altså;

Tid: 14. november klokken 18.00.

Sted: Parken kulturhus foajeen.