Til toppen

\ loading=

Hva gjør farger med oss? Sjekk ut neste byromsprosjekt!

Byromsprosjektet i Ålesund sentrum fortsetter. Nå er det kunstner Bent Erik Myrvoll som skal i gang med sitt arbeid i den sørlige inngangen til Korsatunnelen. Han vil sørge for at den får en oppfriskning med farger.

Bent Erik Myrvoll har tilhold i Aggregat Kunstnerfellesskap og er opptatt også av formidling. Her fra en undervisningssituasjon tidligere.

I løpet av neste uke starter kunstneren Bent Erik Myrvoll sitt arbeid i den sørlige inngangen til Korsatunnelen. Han vil sørge for at den får en oppfriskning med farger, forteller Ålesund kommune i en pressemelding.

Som kunstner er Bent Erik opptatt av å vise frem betydningen farger har, og han forsker på fargens fysiske kraft og dens påvirkning på mennesker. Han har bred erfaring både innen bildekunst og deltakelse i større prosjekter knyttet til byrom og restaurering. Dette gjør ham i stand til å belyse fargen fra ulike perspektiver.

Fargene gjenspeiler naturen

De kunstverkene han skaper kan betraktes som fargeanalyser av naturen som omgir byen. Havet, fjellene, tang og tare, all stein og grønn vegetasjon, eksisterer harmonisk side om side og må tilpasses hverandre.

Fargeskalaene som oppstår vil være direkte knyttet til byrommet og danne naturlige forbindelser med omgivelsene. Han betrakter fargen som et fysisk element, der hver farge reflekterer lysbølger på sin egen måte. Det er akkurat dette møtet mellom naturens nyanser og byrommet kunstneren vil utforske.

Mobil utforskning

I tillegg til å skape fysiske kunstverk, vil Bent Erik også bruke fargeformer som kan bevege seg rundt i byrommet. Gjennom denne mobile utforskningen vil kunstneren nå ulike områder der han kan teste fargene i de forskjellige rommene.

– Vi har engasjert Bent Erik for å utføre grundige fargeundersøkelser i byrommet, med hovedfokus på inngangen til Korsatunnelen sør. Han har en helt unik ekspertise, også internasjonalt, og vi gleder oss til å se hva han kan tilføre disse rommene, sier kurator Liv Dysthe Sønderland.

Gjennom dette midlertidige arbeidet får vi muligheten til å teste hvilken rolle farger bør spille i utformingen og uttrykket i de ferdige byrommene. Det er naturlig for jugendbyen Ålesund å videreføre en bevissthet rundt fargesetting, slik både arkitekter og kunstnere som var involvert i byplanleggingen var den gangen.

Bent Erik Myrvoll fotografert under Stiftelsens dag i regi av Stiftelsen Kjell Holm i august der han mottok kunstnerstipend. – Denne støtten er med på å gjøre meg til den krigeren jeg skal være, sa Bent Erik Myrvoll. -En pris og utmerkelse som dette gjør mer enn man kanskje aner, Jeg elsker byen min, jeg elsker faget mitt og jeg er ufattelig glad for at jeg kan bo og virke akkurat her. I Ålesund, sa han da og vi som bor her er veldig glad for at vi har kraften og kunnskapen hans her, i egen by. Vi gleder oss til å se prosjektet ved Korsatunellen.

Om kunstneren

Bent Erik Myrvoll har sin utdanning fra Konsthøgskolan i Stockholm, der han fordypet seg i kalk-, fresko- og stucco lustro-maleri. Han var også stipendiat ved Norsk handverksinstitutt, der han forsket på bruk av norske pigmenter og kalkmineraler til bruk i fresko- og kalkmaleri.

Ved å brenne jordsmonn har kunstneren oppnådd en helt unik karbonfargeskala i pigmentform. Bent Erik har utført flere offentlige utsmykninger og har vært aktiv på den norske kunstscenen siden tidlig på 1990-tallet.

Han har deltatt på flere kollektive utstillinger og mottatt flere stipender og priser. Kunstneren har for tiden fast studieplass ved Aggregat kunstnerfellesskap, der han blant annet har bygget opp et fargelaboratorium med en av Nordens største samlinger av naturlige og historiske fargepigmenter.

Bidra med dine innspill

Målet med byromsprosjektene er å finne ut hva folk ønsker og trenger i byrommene, ved å samle innspill og gjennom utprøvinger, som Bent Erik skal starte med nå. Du kan også bidra med dine innspill via et eget nett-skjema.

Vi ser at det er flere som ønsker seg mer farger i inngangen og utgangen av Korsatunnelen. Vi har fått inn en del innspill, og her er noen av dem:

Inngangen virker mørk og lite innbydende i dag. God belysning, friske farger, beplantning og “mykere” materialbruk kan gjøre det til et triveligere sted og gjøre det mer naturlig å oppholde seg der og/eller bruke tunnelen. Et annet innspill går ut på å bruke mer farger, samtidig dempet og mer innbydende. Og det er også ønske om mer farger. Regnbuefarger/primærfarger/turkise skyer i tunnelen.

Bent Eriks eksperimentering er en del av arbeidet med byrommene. Du kan lese mer om prosjektet på prosjektsiden. Ålesund kommune har mottatt midler fra “Byen som regional motor” (BRM) og “Kunst i offentlige rom” (KORO) for å gjennomføre prosjektet.

På flere plasser langs aksen, kan forbipasserende finne skilt hvor kommunen ber om innspill til hva de skal bruke byrommene til. – Vi ønsker fortsatt flere innspill, så bruk QR-koden og fortell oss dine ønsker, sier Liv Dysthe Sønderland, som er kurator i utviklingsprosjektet.