Arbeidet med Kiperviktorget fortsetter- Nå setter vi i gang del to av arbeidet med å revitalisere Kiperviktorhet. I høst vil vi konkretisere og videreutvikle de gode idéene fra konseptfasen og gjøre de om til konkrete løsninger gjennom et forprosjekt, sier Johanne Urkedal Koppen som er prosjektleder.

Fra venstre Jannike Amdam Helland, Mirza Begic, Johanne Urkedal Koppen og Linn Kristine Kvammen. Foto Ålesund kommune

De siste 50 årene har handlemønstrene endret seg mye, og torget i bysentrum har ikke lengre den samme naturlige posisjonen som møteplass. I lang tid ble Kiperviktorget også kun brukt til midlertidige arrangement.

-  For mange er Kiperviktorget hjertet i Ålesund. Fra gammelt av var det hele byens mattorg, og inngangsport for de som kom sjøvegen. Det var en plass der alle innbyggere møttes for å kjøpe og selge varer, høre siste nytt eller bare ta del i bylivet, sier Jannike Amdam Helland, prosjektleder for byutviklingsprosjekt i Ålesund kommune.

(Fortsetter under)

Bypatrioten ønsket å prøve å gjøre noe med det som ble opplevd som dødt torg. Basert på prosjekter fra andre land, blant annet Danmark og Polen, fikk de med seg lokale sponsorer og Ålesund kommune for å etablere et midlertidig prosjekt "Torghagen" på Kiperviktorget. Det ble opptakten til et langt større arbeid som nå er godt i gang.

Interessen økte igjen

I 2018 ble prosjektet Torghagen etablert på Kiperviktorget med europaller, plantekasser og benker som inviterte til både opphold og lek. Det førte til at stadig flere matvogner fikk øynene opp for torget.

- Til tross for at Torghagen ble ryddet inn på senhøsten så fortsatte interessen for torgplassen å øke. I takt med at flere og flere matvogner etablerte seg har også strømmen av besøkende også økt. Selv i vinterhalvåret ser vi at torget benyttes, og fra mai-september er du heldig om du finner en ledig sitteplass. Hvertfall om solen skinner, sier Kvammen.

Etter ei grundig evaluering av Torghagen og de andre aktiveringsprosjektene startet kommunen endelig arbeidet med permanent rehabilitering av Kiperviktorget.

Vil du delta?

Forprosjektet for Kiperviktorget er et konsulentoppdrag som blant annet skal resultere i planer for fysisk utforming med materialvalg, møblering, belysning og annet. Oppdraget skjer høsten 2020, med endelig leveranse og presentasjon i desember. Fristen for å komme med tilbud er 18. august!