Ungdom velger seg buss og båtI Møretanken inne på NMK har i dag aktører som Kolumbus, Fram, Ruter og Entur lagt frem sine visjoner, pågående prosjekter og nyheter om teknologiske løsninger. La en ting være sagt. Hverdagen som vi kjenner den er i endring og det skjer fort.

Endre Angelvik - Direktør mobilitetstjenester, Ruter

Små selvkjørende enheter som kobler seg sammen i fart og blir til en buss, all reiseplanlegging fra hele landet skjer i en og samme app. Teknologiske muligheter man knapt klarer å se rekkevidden av.

(Tekst/foto: Trine Klemetsen)

Det handler ikke lengre kun om å ta buss eller ikke. Dette vil endre hele vår måte å leve på. Det har ringvirkninger økonomisk, vil gi mer og fleksibel fritid og gi endret behov for tunge og dyre samferdselsprosjekter. Det vil bli billigere og tryggere for deg.

Det vil til og med kunne påvirke priser på boligtomten din. Fremtidens transportløsninger er på vei. Innen 10 år vil en flåte med selvkjørende biler ha endret bildet betraktelig, hører vi fra scenen.

(Fortsetter under)

Ikke mange av de 60 elevene i Ålesund som ser for seg en hverdag med egen bil.

Da må vi ha ungdommen med på laget. Ungt Entreprenørskap arrangerte derfor innovasjonscamp der 60 elever fra Fagerlia og Ålesund VGS fikk bryne seg på oppgaven. Bypatrioten var en av flere som var så heldig å få sitte i juryen. På den måten fikk vi komme tett på og høre hva de tenker om dagens situasjon og ikke minst hva de tenker om fremtiden. Der ble kåret tre vinnere, men alle hadde på hver sin måte fanget problematikken i dagens system. Vi er kanskje gode på kollektiv, men langt fra gode nok. Vi spurte de 60 elevene samlet på 1, 2, 3..

-Hvor mange vil velge buss og båt fremfor bil, dersom systemet var billig og tilgjengelig?

Alle. Alle rakk opp hånden. Hva sier det oss?

Her har du en hel generasjon som tenker helt annerledes. Dette er brukergruppen. De som står midt i denne utviklingen. De som enda ikke har tatt sertifikat. Alle sier de hadde foretrukket kollektivtrafikk. 60 elever. Uten diskusjon.

(Forstetter under)

 

Elever fra Ålesund og Fagerlia videregående skole i full gang med å løse utfordringer knyttet til fremtidens kollektivtransport i Ålesundsregionen.

Konrad Lillevevang i FRAM fikk mange viktige innspill i dag.

12 ulike grupper hadde i løpet av kort tid gjort en fenomenal jobb med å kartlegge utfordringer og presentere nye tanker om kollektivtrafikk i Ålesundsregionen.

At det må bli billigere, mer tilgjengelig og enklere betalingsløsninger med informasjon, var mange av poengene som gikk igjen. Sømløs overgang mellom ulike transportmidler. Denne generasjonen gidder ikke forholde seg til kontant betaling eller unødvendig venting og kø. Pip inn og pip ut. Automatikk. De er allerede vant til det. Vi må rigge oss til for å imøtekomme de som er klare. De som allerede står på stoppet og venter. På oss.

Med dette i mente var det derfor utrolig spennende å høre alle forslagene som kom på bordet i dag. Bane både i luften mellom Moa og sentrum. Tog som knytter øyene til byen via rør i havet og betalingsløsninger der det meste går av seg selv. Til og med en app der vi plukker opp hverandre med privatbil for samkjøring var ett av forslagene. Ingen var urealistiske. Teknologien er her og enkelte steder har allerede prøvd det ut. 

I disse dager lanser FRAM nye rutetider. Fra 1 mai vil alle som bor i Ålesund og Giske merke betraktelig bedring i det tilbudet som vi kjenner i dag. Men etter dagens opplevelse sitter jeg igjen med følelsen av at man ikke bør nøye seg med dette. Man bør ta det som en god start og og samles igjen. Bruk idéene fra ungdommen som knytter øyene og sentrum sammen med miljøvennlige båter, legg rør og tog i havet. Lag appen som lar oss samkjøre. Men det er ikke lett å vite.  Om snaue 10 år kan dette være nedoppsnudd av de som allerede har rullet sine prototyper ut på veiene… 

Premie til de tre beste forslagene ble delt ut av Jonas Gahr Støre.

Vinnerforslaget knytter blant annet sammen Ålesund og omlandet med rørsystem i havet.

Diskusjoner og debatten gikk ivrig i gruppene under grundercampen under "The North West" 2018.

Ta samtalen videre, lyder budskapet fra en av flere workshops under The North West som arrangeres i Ålesund.

Studentene ved NTNU inviterte næringslivet til egen workshop i ettermiddag.

Hvordan skal campus utvikle seg videre, hva ønsker næringslivet av studentene ved NTNU i Ålesund, var noen av spørsmålene som kom opp under "The North West". #studentbyenålesund