-Løvenvold skal bestå som kinoAt Nordisk Film ønsker å legge ned på Moa skapte bekymring rundt framtiden til Løvenvold kino. Det trenger vi ikke bekymre oss for, i følge kultursjef Oskar Skulstad.

Kun 2.200 besøkende ble det for Nordisk Film på kinosenteret på Moa i desember. Nå vil de legge ned.

At Nordisk Film kom til å merke konkurransen fra Odeon kino i Amfi Moa var ventet, og det kom ikke som noen stor overraskelse at kinoaktøren, som i 2013 overtok kinodriften, ville vurdere å trekke inn årene på Moa kinoen om tallene ble for elendige.

Og slik ble det.

I følge filmleverandøren besøkte kun 2.200 gjester de tre kinosalene Nordisk Film har i kinoen og Løvenvold til sammen, mot svimlende 21.000 hos Odeon.

Nordisk Film har en avtale med Ålesund kommune om å drifte kinoene på Moa og Løvenvold., nå vil selskapet ut av avtalen.

Det har skapt usikkerhet rundt framtiden til også Løvenvold.

Men skal vi tolke kultursjef Oskar Skulstad rett så trenger vi ikke bekymre oss for det.

(Fortsetter under).

Løvenvold kino skal fortsette å være kino, sier kultursjefen.

-De ønsker seg ut av Moa, og det kan vi etterkomme, men ikke Løvenvold, sier Skulstad til Bypatrioten, for ærverdige Løvenvold skal fortsatt være kino.

-Ja. Nordisk Film har kontrakt ut 2023 for begge kinoene. Løvenvold skal imidlertid bestå. Der løser vi dem ikke ut.

Men, det er en mulighet for at konkurrenten Odeon kan ta over denne kontrakten.

Det er i så fall en forhandlingssak, og fra oss er det Bjørn Ivar Rødal som styrer den biten, forteller han.

-Nordisk Film hevder på sin side at når de gikk inn i kontrakt med Ålesund kommune så skulle de være alene om kinodrift i byen.

Kan dette blir ”mat” for Tingretten?

-Ikke slik jeg ser det. For det står ikke noe i kontrakten med Nordisk Film at de skal få være alene på markedet.

Derfor kan jeg ikke se at det skal bli en problemstilling.

(Fortsetter under).

Kultursjef i Ålesund kommune, Oskar Skulstad kan se for seg at kulturlivet i indre bydel kan benytte kinoen på Moa.

-Du regner det som overveiende sannsynlig at selskapet trekker seg ut fra Moa?

-Ja, de sier avgjørelsen skal tas om et par uker, men jeg regner med at sannsynligheten for at de avslutter er svært stor, så det gjør de nok, og vi skal være fleksible på det.

-Hva ser du for deg lokalene på Moa kan brukes til?

-Det er jo ikke avgjort, men jeg kan se for meg at kulturlivet i indre bydel skal kunne nyte godt av å få bruke lokalene, sier kultursjefen.