Til toppen

Inviterer til møte om snørydding i sentrum

- Det er både vakkert og veldig kjekt, men vi må være bedre forberedt og ha gode rutiner for å håndtere  snø i sentrum. Som det har vært til hittil i år, er det til hinder for både bolyst og handel, mener Bypatrioten som via Ålesund gårdeiernettverk har tatt initiativ til et møte med flere sentrale aktører for å se på mulige løsninger.

Folk som vandret midt i gatene ble normalen etter at snøen ble liggende i mange uker.

Folk som vandret midt i gatene ble normalen etter at snøen ble liggende i mange uker.

Det kommer like brått på hver gang og som oftest blir den ikke liggende lenge, noe som kanskje har ført til slapphet over tid. Men hvem vet om dette blir den nye normalen? (Tekst/foto: Trine Klemetsen)
 
Vi snakker selvfølgelig om snø i sentrum. Snøen som i år lavet ned i store mengder og ble liggende til stor glede for byens barn som endelig kunne oppleve å ake i byens uterom, ivrige fotografer som kunne sikre seg det ene magiske bildet etter det andre, men så har du alt det andre…
 
Det har ikke vært lett å fote seg i sentrum siste tiden og publikum har vært fortvilet. Der er mange som må til sentrum enten det gjelder legebesøk, handel eller til og fra egen bolig og arbeidsplass. Det har mildt sagt ikke vært enkelt!

Dette bildet er vel strengt tatt et skrekkeksempel på hvordan det kan være å være fotgjenger i deler av sentrum.

Dette bildet er vel strengt tatt et skrekkeksempel på hvordan det kan være å være fotgjenger i deler av sentrum.

Årsaken og ansvaret for tingenes tilstand, må nok bare fint deles på mange, men det nytter ikke at det skal være helt tilfeldig hvem som gjør hva og når. Det er ikke godt nok for en by som Ålesund. En by med aktivitet hele døgnet.
 
Vi i Bypatrioten håper på en kommune som vil være med på laget for å koordinere, at enda flere huseiere tar ansvar og dugnadsånd hos byens mange sameier og aktører på gateplan. Om ikke det er nok, må der også finnes gode løsninger for å faktisk håndheve det regelverket som finnes. 

Samarbeid, dugnad og god informasjon blir tre viktige stikkord i det Ålesund gårdeiernettverk tar initiativet til et møte med Ålesund kommune, Ålesund parkering og politiet. Håpet er at man sammen kan finne de gode løsningene for Ålesund. En by som sier «velkommen til oss» også om vinteren. For er det en ting som er sikkert, så er det at dette et prosjekt som vil lønne seg!

Er det godt nok å bare sette opp stokker langs husveggene, eller skal det kunne tidsbegrenses til man har ryddet tak? Ett av flere spørsmål som vil bli tatt opp på møtet like over vinterferien.

Er det godt nok å bare sette opp stokker langs husveggene, eller skal det kunne tidsbegrenses til man har ryddet tak? Ett av flere spørsmål som vil bli tatt opp på møtet like over vinterferien.

Hvordan skal man få varslet om brøyting av bygater og når skal det skje?

Hvordan skal man få varslet om brøyting av bygater og når skal det skje?

Mange er og har vært flinke, men skal sentrum fremstå som en plass å være også vinterstid må enda flere med på laget! Her er Frode i full sving med spaden foran Stuen.

Mange er og har vært flinke, men skal sentrum fremstå som en plass å være også vinterstid må enda flere med på laget! Her er Frode i full sving med spaden foran Stuen.

Har dere sett noe så vakkert? Hvem ønsker ikke å gå rundt i dette postkortet? Da må noe gjøres, sier Bypatrioten som

Har dere sett noe så vakkert? Hvem ønsker ikke å gå rundt i dette postkortet? Da må noe gjøres, sier Bypatrioten som

Situasjonsbilde fra Fjellgata.

Situasjonsbilde fra Fjellgata.