Til toppen

\ loading=

– Gratulerer med dagen Ålesund!

- Dette har vi jobbet godt for, og nå ser vi bare frem mot endelig vedtak i fylket i desember. Det betyr nemlig at planleggingen av hjørnesteinsprosjektet, Kulturhavna, kan iverksettes 1. januar 2024, sier Peter Wahl Hareide i Sørsida Utvikla AS etter endelig vedtak i kommunestyret i dag.

Så glad blir lederen for Sørsida Utvikling etter vedtaket i kommunestyret i dag. – Det var utrolig godt å høre at byens politikere var så samstemte om å komme i gang, sier daglig leder i Sørsida Utvikling AS, Peter Wahl Hareide.

Vedtaket som ble gjort av kommunestyret i Ålesund, betyr at de har godkjent sin del med å bygge vestsiden av kulturhavna, med innhold som blant annet inneholder videregående skole, kulturskole og Teatret Vårt.

– I tillegg til de offentlige tilbudene skal vi også samarbeide med private aktører for å få på plass viktige brikker og ulike kulturprosjekter. Dette skal ikke bli et klassisk kulturhus som man ser i andre byer, men et område som har en viktig miks av både private og offentlige kulturtilbud, sier Hareide.

Hjertet i Sørsida

«Kulturhavna» er samlebetegnelsen for ett av tre områder på Sørsida. Et område Hareide betegner som selve hjertet.

–  Dette skal være hjertet i hele Sørsidaprosjektet. Når det står ferdig er det med på å gjøre Ålesund til en 24-timers by.

Hareide er svært glad etter å ha hørt byens politikere på talerstolen i dag.

– Det er godt å høre at arbeidet med Sørsida har tverrpolitisk enighet, og at man nå samles om å virkelig komme i gang, sier Hareide.

På talerstolen i dag kunne man blant annet høre innspill fra Tore Johan Øvstebø (Krf), Anne Berit Støyva (Ap), Harald Tom Nesvik (Frp) og Hans Kjetil Knudsen (ÅL). Alle i svært positive ordelag, og sistnevnte benyttet også anledningen til å gratulere Sørsida og Ålesund by med dagen.

– Jeg vil benytte anledningen til å si gratulerer med dagen. Ikke bare til Sørsida Utvikling, men også til Ålesund, by, sa Knudsen.

Hans Kjetil Knudsen i Ålesundslista, som var mye blidere enn vi fikk fanget på dette bildet, benyttet anledningen til å gratulere både Sørsida Utvikling og Ålesund by fra talerstolen.

Planlegging starter januar 2024

Prosjektet Kulturhavna er ikke påvirket av pågående diskusjoner om arealbruk i sentrum. Med positivt vedtak i fylket i desember, kan området detaljplanlegges allerede fra 1. januar 2024.

– I første fase handler det om å få på plass endelige bestemmelser for hvor vi legger de ulike funksjonene, og lage konseptet «Kulturhavna». Her skal vi jobbe bredt sammen med ulike aktører. Neste fase blir å invitere private samarbeidspartnere for å bygge østsiden. Det vet vi har vært etterspurt, sier han.

Helhetlig utvikling

Hareide tok nylig over stillingen som leder for Sørsida Utvikling AS. Han er klar over at mange synes at ting tar for lang tid, men han er tydelig på at man også er avhengig av en god prosess med gode vedtak og utviklingen av en plan for å spille de de ulike kreftene som finnes.

–  Det er viktig at de ulike fasene av byggeprosjektet henger sammen, slik a når vi er ferdige opplever en bydel med ulike områder som snakker sammen. Områdene må henge sammen, selv om de er bygget av det offentlige på ene siden og private på den andre. Vi må sørge for å ha på plass gode byrom og mellomrom, ha en god miks private og offentlige aktører, bredde fra kulturaktører og tilbud på gateplan, sier han. Men først av alt skal han tillate seg å ta seg fem minutter.

– Dette var virkelig godt å få på plass, dette har vi jobbet hardt for. Nå ser vi bare frem til at Fylkestinget også gir oss et vedtak som gjør at vi faktisk får kommet i gang. Vi er så klare som vi bare kan være, sier han.

WordPress Ads