Fremtidens by har blågrønne takHva om byens tomme tak ble transformert til oaser, møteplasser og gjort tilgjengelig for folk? Akkurat det har U.Reist spesialisert seg på. De dyrker frem både mat og menneskemøter i byen og er nå i gang med det som skal bli Nord-Europas største spiselige tak på toppen av Økern Portal.

Andreas Capjon fra U.Reist deler siner erfaringer med deltakere på Bra By i Ålesund 20. oktober. (Foto: Lene Neverdal)

De har selvfølgelig med seg det enorme prosjektet når de kommer til Bra By 20. oktober i Ålesund, men når U.Reist går på scenen vil man også få servert andre og mindre komplekse løsninger.  
 
-Vi vil fortelle om andre eiendommer og muligheter som vil bidra til å lage liv i en by. Spesielt hvordan et intensivt grønt tak grønt tak kan gi grobunn for både biomangfold og mat, og hvordan de sosiale møteplassene vokser frem omkring dyrkingen, forteller Andreas Capjon og fortsetter.

 

Hør mer om Nord-Europas største spiselige tak som tar form på toppen av Økern Portal.

- Folk vil gjerne dyrke sin egen mat i grøntanlegg, men hvordan skal det sikres en profesjonell ramme omkring dette engasjementet? Ofte kommer der et initiativ, så har man ikke verktøyet for å holde det gående. Vi skal derfor presentere driftskonsepter som kombinerer folkelig engasjement med profesjonalitet og garantier for at dette skal gå bra, sier han og oppfordrer spesielt borettslag, forvaltere av næringsbygg, og kommuner og velforeninger om å ta turen til konferansen. 
 
-Det å skape felleskap rundt grønne løsninger er ikke bare med på å gjøre det fint i nabolaget eller byen, det bygger også opp rundt trivsel og sosiale felleskap, noe som er svært viktig!

Så har man også klimaperspektivet.

- Klimaet endres og vi får kraftigere regnskyll, med fare for overbelastning av byens avløpsnett. Grønne tak er ofte den billigste løsningen for å fordrøye regnvann på eiendommen, og kreves derfor stadig oftere av kommuner når det søkes om å oppføre nye bygg. Når du uansett må investere i et grønt tak, hvorfor ikke få mer igjen for investeringen? spør Andreas som garantert vil fortelle mer om hvordan. 

Les mer om BRA BY 2021 og bestill billetter her! 

Hovedsponsor

Partnere