Til toppen

Alt-tekst kommer her

– Utrolig viktig at dette ble landet

I dagens kommunestyremøte fikk man endelig på plass vedtak for bro og trafikkløsning i Ålesund sentrum. -Utrolig viktig at dette nå ble landet, sier daglig leder for Sørsida Utvikling Kirsti Slotsvik.

Hellebroa i Ålesund sentrum.

Hellebroa i Ålesund sentrum.

– Med dette er vi mange steg nærmere en faktisk igangsettelse. Vi har siste tiden vært i dialog med interessenter på flere av tomtene. Det at løsningene for vei og trafikk nå er valgt, tar bort mye av usikkerheten som har lagt der og det er svært positivt med tanke på fremgang for alt det andre som skal på plass, sier hun.

I tillegg til Hellebroa, skal der nå bygges ei ny bro. Drakampen politisk sto på bredde og prioriteringer av bil, buss, fotgjengere og syklende, men etter debatt og diskusjon endte de opp med å vedta ei bro med 13,75 meters bredde. En meter mindre enn anbefalt fra Statens vegvesen og fylkeskommunen, men som fortsatt gir tre meter med fortau til myke trafikanter. 

Daglig leder for Sørsida Utvikling AS fulgte kommunestyremøtet fra bakerste rad i dag. - Det hadde ikke vært bra med utsettelser eller omkamper nå, sier hun.

Daglig leder for Sørsida Utvikling AS fulgte kommunestyremøtet fra bakerste rad i dag. – Det hadde ikke vært bra med utsettelser eller omkamper nå, sier hun.

– Med vedtak om både kollektivknutepunkt, gateterminal og nå bro, så blir ting plutselig forutsigbart. Det gjør godt å kjenne på at ting virkelig beveger seg, og ikke minst er det spennende at dette arbeidet startes opp allerede i år. Nå vil byens befolkning se endringene. Ikke bare høre om planene, legger hun til.