Brosundtunellen løser ikke altI dag inviterte Ålesund kommune til workshop og idédugnad om Brosundtunellen i Ålesund. -En tunell alene vil ikke løse alle byproblemene. Her må det mer til, sa Sindre Blindheim fra Norconsult som er innleid som konsulenter for utarbeiding av planprogrammet.

Dagens trafikksituasjon i Ålesund må løses skal man kunne utvikle fremtidens bysentrum

Ålesund kommune, Statens Vegvesen, Norconsult og en rekke aktører og næringsliv fra hele Ålesund var i dag samlet for å diskutere trafikkløsning og Brosundtunell. Gruppearbeid, diskusjoner og faglig input stod på planen. Innslag, parkering, sikkerhet, beredskap og sentrumsutvikling var bare noen av temaene. Målet er god samhandling rundt det man nå virker å være helt enige om. At Brosundtunellen er en forutsetning for god byutvikling, men vil den kunne løse alt alene.

Trolig ikke, er svaret fra Norconsult som nå er i full gang med å fremskaffe gode beregninger rundt dagens trafikksituasjon i Ålesund sentrum.

-Dersom der ikke også gjøres andre grep vil vi, selv om vi bygger Brosundtunellen, om få år stå i en situasjon lik dagens der trafikken i sentrum fortsatt er for høy, sier Blindheim og forklarer. - Dersom vi ikke også gjør andre grep, vil vi ha en situasjon der kun 25 prosent velger å kjøre tunellen kontra oppe i dagen. Med den ventede trafikkveksten, så vil vi dermed være tilbake til utgangspunktet. Tiltak rundt kollektivtrafikk, parkeringsløsninger, gang og sykkelsatsning er derfor helt nødvendig for å lykkes, sier han og viser tallene fra dagens trafikksituasjon i sentrum:

(Fortsetter under)

En rekke aktører var i dag samlet for å diskutere løsningen med Brosundtunell på Arbeideren i Ålesund sentrum.

(Tall fra 2017)

Ellingsøytunellen 10 120 biler i døgnet

Hellebroa 13 460 biler i døgnet

E136 (CLS) 24 110 biler i døgnet

E136 (Rådhuset) 15 700 biler i døgnet

Dagens trafikkbilde er fortsatt noe uavklart da man ikke har full oversikt over hvor de ulike bilene som passerer skal.

-Vi har foreløpig kun grove beregninger, men det jobbes med å skaffe god oversikt. Vi har til nå basert oss på erfaring fra andre byer og modeller. De tyder på at en stor del vil velge vekk tunell dersom vi ikke har fokus på andre tiltak. Vi må se på hele bildet med rushtid, kryss, påkobling og ikke minst psykologien i dette, forklarer han.

(Fortsetter under)

Sindre Blindheim orienterte om foreløpige beregninger og utfordringer. -En Brosundtunell vil ikke løse byproblemene alene, sa han under dagens workshop på Arbeideren.

-Så må vi også se på hvor vi faktisk beveger oss med bil. Ålesund sentrum er plassen med flest arbeidsplasser. Folk skal til Rådhuset, Skansekaia og ulike andre sentrale plasser. Vi må derfor utvikle hele byen skal vi lykkes med å få størstedelen av trafikken bort fra gatene.

Vi er fortsatt bare halvveis i dagen og folk skrider til lunsj. Diskusjonene går over bordene og det er interessant. For så lenge Brosundtunellen ikke løser alle byens problem alene, er det desto viktigere at vi er mange med på laget for å prøve å finne løsningene!