Til toppen

Fikk spørre om Bypakken i sentrum

Ålesund Gårdeiernettverk inviterte til møte om bypakken for sentrum tirsdag. Der fikk tilhørerne stille sine spørsmål til fagfolkene. Og snart kommer de med nye viktige detaljer.

Prosjektleder Torbjørn Vatnehol i Møre og Romsdal fylke med sin gjennomgang av prosjektet i Kipervika og Keiser Wilhelms gate.

Et tjuetalls personer møtte opp da Ålesund Gårdeiernettverk inviterte til informasjonsmøte der sentrale folk fra Møre og Romsdal fylke og Statens Vegvesen tok alle med på en gjennomgang for det som skal skje i sentrum i tiden som kommer.

Legger fram planene

-Dette er en fin anledning for oss å kunne få ut informasjon også på en slik måte. Og om kort tid vil vi legge fram flere konkrete planer, også på tidsrammene rundt prosjektene, sier Torbjørn Vatnehol som er prosjektleder for fylket.

Han og fylkets byggeleder Hanne Skrede, samt Ole Kristian Birkeland fra Statens Vegvesen gikk gjennom prosjektene og tok spørsmål fra forsamlingen.

Sentrum står framfor en massiv endring i områdene Kipervikgata, Keiser Wilhelmsgate, Korsegata, Notenesgata, Hellebroa og den nye planlagte broa over sundet.
Planene omfatter også trafikale forhold og endringer på Aspøya.

-Det blir store utfordringer under anleggsperioden. Vi skal ikke rosemale akkurat det. Men fint og bra skal det bli når alt står ferdig, sier Vatnehol.

Harald Knutsen var en av de som stilte sine spørsmål til fagfolkene. -Fin anledning til å stille spørsmål, sa Knutsen, som var spesielt opptatt av trafikkflyten i sentrum.

Gårdeiernettverket er levende opptatt av sentrum, og prosjektleder i nettverket, Sindre Nakken la opp til spørsmål rettet til de tre fagfolkene.

Trafikkflyt

-Det var veldig greit å kunne komme å få litt informasjon, sa Harald Knutsen, som spesielt var opptatt av enveiskjøring og flyt.

-Jeg følte jo at jeg fikk svar, men kanskje ikke helt det jeg håpte på, for når vi nå får større flyt inn mot byen med den nye veien gjennom Lerstad, så var mitt spørsmål om hvor vidt det nye som skal skje i sentrum vil sørge for å ta unna denne økte flyten.
Svaret var vel mer at det ikke blir så mye bedre, kanskje verre. Men vi får se. Det var i alle fall fint å kunne stille spørsmål, sier Knutsen.