Til toppen

Utdanner verdensvante elever

Trodde du at det å gå på internasjonal skole bare var for de som kom tilreisende? Det er faktisk slik at det kan gi barna dine en fordel, senere i utdanningsløpet. Hvorfor? Det får du vite mer om, på informasjonsmøtet de skal ha tirsdag 19. september.

Vil du vite mer om hvorfor ditt barn bør gå på internasjonal skole? Tirsdag 19. september kl. 17.00 ønsker Aalesund International School velkommen til informasjonsmøte på skolen. De tre damene på bildet er klare til å fortelle nye og nåværende foresatte mer om det faglige innholdet på skolen.

Det første som møter oss når vi entrer skolen, som ligger i Borgundvegen, er lattermilde barnestemmer som sier til læreren på at de har glemt å bytte om fra gymnastikksko til vanlige innesko. Og hele samtalen foregår på kvitrende engelsk.

– Her på skolen foregår undervisningen med to hovedspråk, norsk og engelsk. Så elevene får absolutt god språkkunnskap etter å ha gått her, forteller Stian Nerland, som er daglig leder på Aalesund International School.

Lærer å reflektere

Og nettopp undervisningen, læreplanen og hvordan de legger opp læringsløpet på skolen, er det de vil fortelle mer om på informasjonsmøtet de skal holde, tirsdag 19. september.

– Vi er en såkalt IB-skole som i tillegg til å følge den norske læreplanen, følger et internasjonalt program. Du kan si at det som skiller oss litt fra de andre barne- og ungdomsskolene i Norge, er at vi har delt inn klassetrinnene annerledes og har en mer utforskende tilnærming til undervisningen, forklarer Rebecca Golswell, som er avdelingsleder for 1. til 6. trinn på skolen.

IB står for International Baccaelaureate, og er en internasjonal skolelinje som finnes i mer enn 100 land verden over. Når elevene har fullført på en IB-sertifisert skole får de ikke bare opplæring i teoretisk pensum, men elevene utvikler også evnen til kritisk refleksjon. Nettopp fordi de har et utvidet perspektiv på læringen til elevene. Inndelingen av trinnene er som regel satt etter internasjonale standarder, men er i Norge tilpasset det norske skolesystemet. På Aalesund International School er barneskolen fra 1. – 6. trinn, hvor elever er i alderen 6 – 12 år. Det sjuende året er med andre ord en del av ungdomsskolen, som har elevene fra 7. – 10. trinn. Totalen er med andre ord lik, men inndelingen av klassene er ulik.

– Elevene får samme antall år på skolen, og går ut fra skolen vår med samme gjeldende vitnemål som alle andre i den norske skolen. Men det vi ser, er at elevene ofte har en helt annen selvtillit når de har gått på internasjonal skole. Kanskje er det fordi de har fått mye god trening i å gjøre egne undersøkelser, delta mer aktivt i egen læring og ikke minst har med seg god kompetanse på samarbeid og presentasjonsteknikk herfra?

– Det er kjekt å se hvor stor selvtillit elevene får av å gå hos oss, forteller rektor på skolen, Trina Arsenault (i midten). Hun viser oss hvordan det ser ut inne på skolen, sammen med avdelingslederne Ana Guelfo (t.v.) og Rebecca Golswell (t.h.).

Det forteller rektor ved skolen, Trina Arsenault, som engasjert forklarer oss videre hvordan de implementerer et mer globalt perspektiv i undervisningen. Med mål om at elevene skal ha et mer utvidet perspektiv på læringssituasjonen, og hvordan mennesker og handlingene våre påvirker andre deler av verden.

Lokalt og globalt fokus

Ana Guelfo, som er avdelingsleder for ungdomsskolen, forteller mer om hvordan de henter inn eksterne ressurser og bruker opplevelser for å gi elevene en relaterbar undervisning.

– Vi er veldig opptatt av å bruke ressursene i lokalsamfunnet rundt skolen, for å kunne gi elevene en læringssituasjon som gir mer innsikt i emnet enn kanskje tradisjonell klasseromsundervisning gjør. Elevene lærer å stille seg mer åpen for læring, stille spørsmål og ta imot andres innputt og synspunkter, forteller hun.

Blant annet kunne de engasjerte lærerne fortelle at de nylig hadde videomøte med et britisk parlamentsmedlem. Under dette møtet fikk eleven mulighet til å stille spørsmål, lære mer om politiske system og ikke minst få se på forskjeller i ulike verdenssamfunn.

– Det er utrolig kjekt å se hvordan vi kan bruke bakgrunnene, likhetene og forskjellene til både oss ansatte og elevene, inn i undervisningen. Linjene vi kan trekke blir en helt annen type, enn om man bare skal lese noe ut fra en lærebok. Og engasjementet til elevene blir desto større, sier Trina, som er tydelig stolt rektor, over det de får til på skolen.

Samspill på tvers

På skolen har de nærmere 120 elever per i dag, med lokale elever fra Ålesundsområdet, Norge og flere steder i verden. Og sammen med de ansatte er det en bukett mennesker med bakgrunn fra 16 land på én og samme skole, kan de fortelle oss.

– Vi har hatt en fin vekst de siste årene, med antall elever, og er utrolig stolt over hvordan lærerne og de andre ansatte ved skolen jobber med fagene her. Skolen jobber emnebasert og er veldig god på å få inn fag gjennom tverrfaglige prosjekter. Det gir elevene stort læringsutbytte og ruster dem til å ta imot hva enn livet gir dem senere, sier Trina avslutningsvis.

Om du er nysgjerrig på om Aalesund International School er noe for ditt barn, bør du med andre ord ta turen tirsdag 19. september kl. 17.00 – 18.30. Skolen har ledige plasser også for inneværende skoleår.