Til toppen

Studentene vil finne tonen

Hvordan skal universitetsmiljøet og næringslivet gjøre hverandre gode? Dette blir et sentralt tema når studentene ved NTNU samler mange gode krefter til Univerisitetskonferansen 2017 i Ålesund i mars.

Vil styrke posisjonen til NTNU

Den 1. mars åpner direktør Terje Mørland i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) Universitetskonferansen 2017 i Ålesund. 

Gjester fra nærings- og samfunnsliv skal sammen med studenter og ansatte fra NTNU diskutere hvordan man skal diskutere hvordan man skaper ett universitetsmiljø på tvers av de tre studiebyene Ålesund, Trondheim og Gjøvik.  

Det er første gang konferansen blir arrangert, og det er studentane ved NTNU som står bak.

Ønsker tett samarbeid
– Et universitet har et mye større nedslagsfelt enn auditorium, lab og campus. Vi ønsker et tett samarbeid mellom universitet og næringsliv, på tvers av geografi og fagfelt. Det er da vi kan finne løsninger for framtida, sier Gjermund Kvernmo Langset, stedlig leder i Studenttinget ved NTNU i Ålesund.

Spørsmålene de håper å få svar på i løpet av todagerskonferansen er hvordan utnytte den store bredden i fagfeltene som NTNU representerer, hvordan skape en felles identitet og tilhørighet og hvordan kan NTNU samarbeide enda bedre med næringslivet

Gjestelisten er lang og inneholder navn både fra universitetsmiljøet, samfiunns- og næringsliv. Blant gjestene er Per M. Koch i Innovasjon Norge, ordførerne i ÅLesund og Gjøvik, Else-May Botten (Ap), Einar Kjerstad, Fiskerstrand Verft, Erik Westre i Optimar, Kristin Vinje (H), Harald Tom Nesvik (Frp) og Per Erik Dalen, ÅKP/GCE Blue maritime

Åpent for alle
I tillegg til selve konferansen på dagtid, blir det festaften på NMK på kvelden 1. mars. Denne er åpen for alle. Her inviteres det til middag, foredrag med Hans Petter Hildre, paneldebatt og underhaldning.

Paneldebatten vil ha tema «Innovativ undervisning og fremtidens utdanning», der Terje Mørland, Else-May Botten, Kristin Vinje, Harald Tom Nesvik og Christine Svendsrud deltar. Rasmus Wold vil stå for underholdningen.

Hele programmet for Univeristetskonferansen 2017 i Ålesund finner du her.