Til toppen

\ loading=

Hva opptar deltakerne på Bra By konferansen?

Neste onsdag går startskuddet for den femte utgaven av Bra By i Ålesund, og det med rekorddeltakelse. I det Bypatrioten åpner årets konferanse samles tett på 200 aktører fra kulturlivet, næringslivet og det offentlige som alle brenner for by- og samfunnsutvikling.

Bilde fra Bypatriotens midlertidighetsprosjekt i Kongens Gate sommeren 2021. – Folk må skjønne at vi er veldig klar over at vi ikke lager ting i Jugendstil når vi rykker inn som dette. Kanskje plukker vi fargene gul og rød, nettopp for å få oppmerksomhet på saken, som var mangel på benker? Eller bare fordi det lager farge og er kjekt for ungene?, sier hun om prosjektet som i en kort periode gav sitte- og væreplasser i gågata. Midlertidighet er geriljabyutvikling, ment for å gjøre noe med oss. Også å skape debatt. Det er en del av hele greia, men man må skjønne premissene før man setter seg på en høy hest og snakker om “kreativt tull og mangel på faglig forankring”, sier Klemetsen og trekker paralleller inn til kommunens byromsprosjekt. Dette er fag det, sier hun. Det handler om å teste og drive ting fremover før man bestemmer seg.

– Dette er absolutt rekord ja, sier arrangør Trine Klemetsen som sammen med teamet i Bypatrioten er i innspurtsfasen ei drøy uke før det store eventet. For dette er ett av de største prosjektene de gjør i løpet av året.

– Vi er levende opptatt av dette temaet, hele året, og jobber jo tett sammen med de fleste aktørene som driver aktiv byutvikling. Noe skriver vi om, mens andre prosjekter er vi delaktige i enten det er i idéfaser eller som sparringspartner underveis. Vi begynner å få rimelig god oversikt på det som skjer, og jeg for min del har fått komme tett på svært mange prosjekter de siste 14 årene jeg har vært involvert, enten som journalist, sentrumsleder, eller nå de siste 10 årene som leder av Bypatrioten, sier Klemetsen om hvorfor akkurat en konferanse om byutvikling.

Like problemstillinger

– Det handler om at de fleste konferansene jeg har deltatt på rundt om, viser til svært like problemstillinger i våre byer. Det diskuteres akkurat de samme. Grønne områder, hva gjør vi med bilene i sentrum, hvor viktig er kultur, hvordan får vi tak i viktig arbeidskraft, og hva med kollektivtrafikken? Her er mer enn nok å ta tak i og det henger sammen, sier Klemetsen som også har vært opptatt av å luke vekk vyer, og skru programmet til det hun betegner som praktisk byutvikling.

– Vi har fulgt mange prosjekter over tid, både i eget nærområde og rundt om i landet. Det gir oss inspirasjon og kunnskap som vi bruker når vi setter sammen den årlige konferansen. I år traff vi godt på tema “En by i endring” og på “byrom” både med pågående diskusjon i Ålesund, og ikke minst den ferdige Sjøfronten i Molde, sier Klemetsen som gleder seg til å høre foredraget med Moldeordfører Torgeir Dahl som kommer til Bra By.

En konferanse med konkrete problemstillinger

– Vi ønsker å være konkret. Hva har andre gjort, hva kan vi lære av, og ikke minst hvordan skal vi klare å stå i oss selv og komme opp med egne løsninger? Det er ikke til å komme fra at flere byer har et helt annet tempo på prosjektene sine enn vi har hatt for eksempel i Ålesund. Det liker vi ikke å høre, men det er ikke tull det. Det er ikke lenge siden jeg var i Kristiansund og så på et nesten øde sentrum. Si det var for åtte år siden. Nå reiser de Campus i rekordfart, skateparken stod ferdig for lenge siden, og det er klart det også gjør noe med byen. Så kan man snakke mye om hvorfor, men viktigst av alt handler det om å komme i gang, sier Klemetsen som også har skrevet om omkamper som spøkelse for god byutvikling.

Ta gode diskusjoner før vedtak

– Joda, det skaper alltid motsvar når man hevder sånt, men vis meg hvordan det ikke skaper utsettelser og gir fordyrende prosesser da? Det betyr ikke at man aldri skal vri prosjektet om det er behov for det, men å stå på fortauskanten og stampe med beina for endring, for endringens del, eller jakt på likes, skal vi vokte oss vel for. Mange av prosjektene tar 10-20 år fra idé til realisering, og gjerne lengre, og da er det viktig å se helheten. Det kan man ikke forvente at mannen i gata skal ha full oversikt på. Da må man eventuelt løfte debatten til et annet nivå, og stå i det, eller bruke tiden og få med seg alle. Viktigste er at man er tydelig, klarer å formidle planene og få de gode diskusjonene før et eventuelt vedtak, sier Klemetsen som gleder seg spesielt til innlegget av Torgeir Dahl (H).

Prisen “Årets bypatriot” deles ut, nettopp for å fremsnakke gode krefter i egen by. Hva hadde byen vært uten felles innsats? Det er viktigere enn noen gang, sier Klemetsen som avslører at prisen i år går til to ulike aktører. – Ja, vi måtte utvide. Kom ikke utenom, og det sier sitt om aktivitetsnivået på fortauskanten det også!

– Han kommer til Ålesund for å snakke om hvordan de nettopp stablet på beina prosjektet «Sjøfronten» til en verdi av 450 millioner kroner, og hvorfor han mener det er verd hver eneste krone. Det handler om attraktivitet, bolyst og sentrum som aktør i det puslespillet. Ikke minst er jeg spent på hva han sier om «å stå i det». Jeg kan garantere at dette prosjektet har skapt debatt underveis, men nå står det der fiks ferdig, mens vi i Ålesund krangler over hvorvidt et enkelt byromsprosjekt kan ta oss videre? Det er nesten ufattelig å stå på gata i egen by og se hvor lite vi selv setter oss inn i, kan og vet om prosess, fremdrift og involvering, før vi velger å rope ut, sier Klemetsen.

Vi må ville felles løft og samarbeid!

– Det handler om holdninger. Til syvende og sist sliter vi med holdninger og noe arroganse i egen by, og det begynner å se lite raust ut utad. Det skal vi passe oss for. Forsvinner de kreative kreftene, kulturen og drivkreftene i butikker på fortauskanten, er det ikke mange byggesteinene igjen, sier hun om det hun ser på som grunnmuren.
– Det har skjedd ei vill utvikling på fortauskanten i Ålesund siste årene, men det er fortsatt i stor grad takket være private initativ og raus støtte fra næringslivet. Om det er festivalarrangører, Bypatrioter som dytter, kunstnere som vil og solid innsats fra frivilligheten enten det er innenfor idrett eller korps, så er hovedtyngden fortsatt plassert der. Men vi ser også bevegelse nå. Bypakken, litt opprusting av biblioteket, sats inn mot byromsprosjekter, aktivitet rundt Sørsida… Med det i mente tør vi å si at vi har spennende tider foran oss.

– Du sier det har skjedd lite fra det offentlige?

– Ja, det tør jeg påstå, men det betyr ikke at vi nå ikke er i gang. Det beveger seg, og jeg håper bare at når det først skjer, så vil det skje flere steder samtidig. Nesten så jeg holdt på å si det er for lite graving, noe som gjør at folk henger seg opp i en og en liten detalj, i stedet for å være opptatt av det store bildet.

Innspillene fra Bra By 2022 er godt bevart og sortert, men de mange innspillene som kom inn i løpet av konferansen kunne i all hovedsak til slutt sorteres i tre bolker: Byrom, kollektiv og samarbeid.

– Du er ikke redd for å terge på deg folk når du sier det?

– Nei, skal man komme noen vei, må man også våge å ha en stemme. Byutvikling handler ikke om å ha rett eller galt. Det handler om å være nysgjerrig på muligheter, samarbeid på tvers, se hva man har og ikke minst anerkjenne magien som kan oppstå i mellomrommet nettopp når man kobler hodene sammen, utfordrer hverandre og deler kunnskap og erfaringer. En kunstner kan ha ideen og ingeniøren bygge, men plutselig kan det også være omvendt. Det å drive aktiv byutvikling er ikke lengre kun forbeholdt noen få. Det politiske miljøet klarer heller ikke dette alene, derfor må de ha like stor evne til å lytte til mange, som å faktisk legge til rette, sier hun om salen som er stappet med nettopp mennesker fra ulike bransjer. Også det offentlige.

– En Bra By den må bygges av mange. Noe gjøres sammen, men mye gjør også mange alene. Men uten felles retning og holdninger, så vil det bare fortsette på samme vis lenge. Andre byer reiser seg, mens vi her i Ålesund fort kan finne på å fortsette dansen med å bla i arkivet med allerede planlagte planer.

– Men det er ikke bare en konferanse for Ålesund?

– Nei, hit kommer folk fra hele regionen og andre byer, men andre kan kanskje lære av oss på akkurat det punktet, sier hun med glimt i øyet. For dette er ikke en surmaget arena. Tvert om.

– Nei, for all del. Denne dagen er en dag der vi inspirere hverandre. Et sted for å øke kunnskap, få input og dele. Så fremoverlent som det bare kan bli, sier hun.

Pågående workshop

Tett på 200 deltakere ventes til årets Bra By” konferanse på Scandic Parken Hotel 4. oktober. Ser vi deg? Der er få billetter igjen!

Bra By som arena er på mange måter en pågående workshop fra år til år.

– Vi kan se konkrete spor av samtaler vi vet skjedde underveis i konferansen. Samtaler som ble til samarbeid og prosjekter, sier Klemetsen om pausene som er minst like viktige på denne dagen.

I fjor ble det arrangert pågående workshop med post-it lapper, over alt. Og det er fortsatt en enkel måte å få inn viktige innspill på. Hva er mulighetene og hvor ligger utfordringene?

Det kom inn en solid bunke innspill, men de tre kategoriene som skilte seg ut med ekstra mange lapper var nettopp: Byrom, Kollektivtransport/biler, og samarbeid/konkurranse.

– Og hvor ofte får du samlet inn direkte og konkrete innspill fra 150 personer? Er på mange måter ei god høringsrunde og medvirkning det, sier hun og utdyper.

 

– Når det gjelder byrom, er det nettopp grønne, inspirerende arealer og lunger som etterspørres. På samarbeid handler det om at her er mange aktører, men at det oppleves lite samarbeid, på kollektiv/bil var det spesielt gratis buss som peket seg ut sammen med ønske om bedre dekning på ruter inn mot omlandet. Til slutt var der også to lapper som hang for seg selv under «Utfordringer» som vi synes er vel verd å trekke frem i lyset. Robeck og frykten for at kreative mennesker søker seg vekk til mer inspirerende byer, sier Klemetsen som med gleder seg til å ta debatten videre neste onsdag.

– Det er klart vi gjør. Dette er den dagen i året der man virkelig får jobbet med kjernen i prosjektet Bypatrioten, og ikke bare skrive om enkeltsaker. Det er her det skjer, og vi har utrolig få plasser igjen, så vil du være med, så heng på! Sier hun.

Se hele programmet her og ikke glem å melde deg på afterpartyet! Her går vi nemlig all-in sammen med Sørsida.