Til toppen

– Galskap å doble antall dunker

Steinar Engvik har startet sin egen lille protest mot utplasseringen av enda flere bossdunker i sentrum. Skjønt, liten og liten - det går høylytt for seg når den tidligere oppsynsmannen blåser ut i sosiale medier. 

Steinar Engvik har vært på runde i bygatene for å kartlegge søppeldunkplasseringen som han mener allerede  utgjør et problem. Nå kan bli antallet doblet, men ÅRIM jobber for å finne gode løsninger.

Steinar Engvik har vært på runde i bygatene for å kartlegge søppeldunkplasseringen som han mener allerede utgjør et problem. Nå kan bli antallet doblet, men ÅRIM jobber for å finne gode løsninger.

Engasjert
På Facebook og over alt der han kan, sørger den engasjerte ålesunderen Steinar Engvik for å gjøre andre oppmerksomme på konsekvensene når ÅRIM om to år skal doble antall avfallsdunker i Ålesund.

– Dette vil får store konsekvenser i sentrum. Allerede i dag er søppeldunkene et skjemmende syn. Når det blir dobbelt så mange vil dette føre til en visuell forsøpling av sentrumsgatene i jugendbyen. Planene må stanses, sier pensjonisten som tidligere var oppsynsmann i Ålesund kommune.

 

Ny ordning
I tråd med vedtatte planer skal ÅRIM gradvis legge til rette for at enda mer av avfallshåndteringen i fremtiden skal foregå hjemme hos hver enkelt husstand. Derfor får alle husstander to nye søppeldunker, en grønn for matavfall og en med oransje lokk for glass og metall. 

Ordningen er allerede i ferd med å bli innført i Giske. Deretter følger de andre kommunene i ÅRIMs nedslagsfelt før Ålesund blir siste kommune ut i 2019. 

– Ålesund helt bevisst sist ut i rekken når vi ruller ut de nye dunkene. Vi ønsker å gjøre oss erfaringer fra mindre steder før det blir Ålesunds tur, sier Ingeborg Ukkelberg, kommunikasjonssjef i ÅRIM. 

 

Ingeborg Ukkelberg er  kommunikasjonssjef i ÅRIM.

Ingeborg Ukkelberg er kommunikasjonssjef i ÅRIM.

Ønsker innspill
Hun har fått med seg protestaksjonen fra Steinar Engvik i Ålesund og synes det er bra at innbyggerne engasjerer seg og kommer med innspill. 

Bypatrioten sørget denne uken for at Engvik og Ukkelberg fikk møte hverandre ansikt til ansikt.  Engvik fikk lufte frustrasjonen direkte, mens Ukkelberg fikk forklare. 

– Vi har stor forståelse for skepsisen her i bysentrum og at mange stiller spørsmål. Prosjektet er helt i startfasen. Det er to år til det innføres i Ålesund og vi er enda ikke kommet skikkelig i gang med å informere innbyggerne i byen om konsekvensene. Men informasjonen kommer, sier Ukkelberg. 

Bekymret
– Det er helt uaktuelt og en skam dersom disse planene blir satt ut i livet, sier Engvik. Det går ikke. Hvor skal gårdeierne gjøre av alle dunkene? De sliter jo med å finne plass tid alle bossdunkene i dag, sier han. 

Ukkelberg er enig i at det vil bli en utfordring i sentrum når de nye dunkene kommer, men forteller at de nå skal til med en omfattende runde med dialog med aktører i bysentrum, gårdeiere, kommunen og næringsdrivende for å se om de kan finne løsninger som fungerer og som alle kan leve med. 

Ulike løsninger
Hun mener det er viktig å få frem at der er flere løsninger enn dunker, og forteller om ulike type oppsamlingsutstyr som kan brukes, både avfallsbrønner som lagrer avfallet under bakken og konteinere som blir plassert i nærområdet og mange kan samarbeide om å bruke. 

Eksempel på hvordan dette kan gjøres, ser man for eksempel på Utstillingsplassen i dag. Engvik sier seg også enig at dette kan være løsninger som fungerer.

Steinar Engvik (t.v)  og Ingeborg Ukkelberg i ÅRIM møttes denne uka or å lufte hverandres synspunkt om den nye innsamlingsordningen.

Steinar Engvik (t.v) og Ingeborg Ukkelberg i ÅRIM møttes denne uka or å lufte hverandres synspunkt om den nye innsamlingsordningen.

Mindre avfall
– I et bysentrum med trange bygater vil det imidlertid ta lang tid å få på plass mange slike løsninger, her er det flere hensyn som må tas og mange som blir involvert. I en første fase er det ikke til å unngå at vi må ha flere forskjellige dunker for å kunne nå nasjonale og internasjonale miljømål om 50 prosent materialgjenvinning av avfall innen 2020, sier Ukkelberg. . 

Målet er at restavfallsmengden skal betraktelig ned og tror den nye ordningen vil bli noe folk venner seg til.  

– Ja, folk vil merke forandringer og må tenke litt annerledes. Men med god informasjon som snart vil komme, og dialog med kommunen og de som bor der, tror vi at dette vil løse seg på en god måte, sier Ukkelberg. 

Opptatt av løsninger
Steinar Engvik er ikke overbevist om det han hører og tror det vil skape store vansker i sentrum. 

– Det er ikke fremtidsretta å tilsmusse landets peneste by med flere bossdunker. Det er mange som reagerer på dette, sier Engvik til ÅRIMS representant. 

– Som sagt, vi er i ferd med å innføre dette på mindre steder som Giske nå og vil gjøre oss nyttige erfaringer før det rulles ut i Ålesund. At det blir synlig noen steder i sentrum er ikke til å unngå, men vi skal strekke oss langt for å finne gode løsninger som er til å leve med. Der er også flere vellykkede eksempler, som i Stavanger og Trondheim. Der har de fjernet dunker og gått over til mer robuste fellesløsninger. I tillegg til å være mye mer estetisk i vakre bysentrum har disse fordeler som handler både om brann- og trafikksikkerhet , sier Ukkelberg. 

På ÅRIM sine nettsider kan du lese med om den nye sorteringsordningen.

Slik blir utrullingen av den nye innsamlingsordningen de neste to årene:

Giske: Høsten 2017
Skodje og Ørskog: Vinter 2018
Haram og Sandøy: Vinter og vår 2018
Sykkylven, St randa, Norddal og Stordal: Vår, sommer og høst 2018
Vestnes og Sula: Høst 2018
Ålesund kommune: 2019

Slike store innsamlingspunkt, som her på Utstillingplassen, kan være en løsning for å redusere plastdunker i sentrumsgatene, sier Ingeborg Ukkelberg.

Slike store innsamlingspunkt, som her på Utstillingplassen, kan være en løsning for å redusere plastdunker i sentrumsgatene, sier Ingeborg Ukkelberg.

Her en av Steinar Engviks Facebook-innlegg om søppeldunkproblematikken i Ålesund. Den tidligere oppsynsmannen i Ålesund kommune er svært bekymret for hvordan det vil se ut når antall bossdunker dobles.