Til toppen

– Ålesund ikke relevant utenfor regionen.

Det sa fylkesplansjef i Møre og Romsda Ole Helge Haugen, da han i dag presenterte en "Helsesjekk" av regionen fra scenekanten på Moakonferansen 2017. 

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen på scenen under Moakonferansen 2017

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen på scenen under Moakonferansen 2017

Ole Helge Haugen, fylkesplansjef i Møre og Romsdal fylkeskommune utfordrer fra scenen under Moakonferansen 2017, når han presenterer det han kaller en «Helsesjekk av regionen vår»

Det handler om tall, statistikk og indikatorer. Viktige redskap når vi i dag skal se på våre egne muligheter for å lykkes som region.

Det går relativt bra i regionen, men er det bra nok, spør han salen. Er det bra nok å bli slått av Sogndal, eller Kristiansund? Er det bra nok å nærme seg topp 20 i landet?

Statistikk kan være både vanskelig, til og med upresist ut i fra elementer man velger å ta med eller ikke, men kan gi en viktig indikator som den vi fikk presentert nå.

(Fortsetter under)

 

 

Fullsatt sal under Moakonferansen 2017

Fullsatt sal under Moakonferansen 2017

Ålesundsregionen har i følge fylkesplansjefen gjort mye rett, og har et næringsliv med stor bredde men har også en del svakheter. – Når Ålesund ikke er relevant nord for Moldefjorden eller sør for Stadt, har man ikke tatt en posisjon. Veldig få funksjoner her i området er nemlig viktig for andre enn de som bor her, får vi høre.

Han anmoder om at det satses på tre ting: 
1) Kunnskap, tung satsing på kunnskap. 
2) Kunnskap
3) Samordnet areal og transportplan, der man plassere funksjoner i hele regionen.

Grunnen til at han sier kunnskap og ikke kompetanse var veloverveid. – Kunnskap har ikke stått høyt i kurs på Sunnmøre. Det har derimot kompetanse og spesielt praktisk rettet kompetanse, som også er viktig men vi må øke den gjennomsnittlige akademiske kunnskapen, sier han med formaningen om at man ikke må tro at noe går av seg sjøl.

Han understreker at de tre punktene over kan være tunge og vanskelige temaer, men viktige temaer som skal diskuteres videre når vi møtes på Teaterfabrikken i kveld.

Se: Byutvikling by night!