Til toppen

Bibliotek på Amfisenteret?

Det er ikke lenge siden bystyret i Ålesund takket nei til leieavtale for bibliotek i nye Kremmergaarden. Midt i Ålesund sentrum. Tanken på sørsiden holdt igjen. Politikernes tanker om et fremtidig bygg på sørsiden. 

Ålesund kommune sa nei til leie av lokaler til hovedbiblioteket i "Nye Kremmergaarden".

Ålesund kommune sa nei til leie av lokaler til hovedbiblioteket i "Nye Kremmergaarden".

Planene om nye lokaliteter i sentrum ble ikke noe av. For to uker siden kunne man i stedet lese i Sunnmørsposten at Thon-gruppen nå forbereder seg på å legge frem planer om å flytte biblioteket i indre bydel inn på Amfisenteret på Moa.

Nå er det all grunn til å følge med på hvor prinsippfaste våre folkevalgte faktisk er i jakten på attraktivitet.

Når kjøpesenterkreftene utenfor bysentrum nok en gang prøver å dra i trådene, mens sentrum står igjen med en tanke om – eller ei plan om…

Der er flere sider ved denne saken. Nok en gang handler det om fremtiden for et attraktivt bysentrum med gode tjenester.

Alle ikke-dupliserbare tjenester skal, i følge kommunedelplanen, legges til sentrum.

Nå er det allerede en bibliotekavdeling på Moa som helt sikkert har godt av nye lokaliteter. Men – her er et stort MEN: Hovedbiblioteket ligger allerede usynlig til i sentrum. Der har det vært etterlyst grep i mange år.

Dermed åpnes det for følgende spørsmål:

1) Hvorfor prioriteres ikke nye og moderne lokaliteter i sentrum først?

2) Hvor langt skal man la en kjøpesenterkjede gå i jakten på kunder ved å tilby opplevelser? Først kino, så bibliotek.

Her bør byens politikere nok en gang gå ei runde med både seg selv og sidemannen før avgjørelsene blir tatt. Skal det offentlige strekke seg stadig lengre for å tilfredsstille Thon-gruppens strategi i jakten på nye kunder?

For det er akkurat det denne saken handler om: Ønsket om å tilby kultur og opplevelser. Det er allerede uttalt strategi fra Thon-gruppen.

Dette er et utdrag fra et nyhetsbrev som Thon-eiendom selv sponset ut på Facebook:

«Senterlederne tror vi vil se en transformasjon fra det tradisjonelle kjøpesenteret til et mer urbant bysentrum. – Allerede nå ser vi konturene av at kjøpesenterutbygging preges av å være hele byutviklingsprosjekter»

“Vi skal heller ikke se bort ifra at både aldershjem og sykehjem kan finnes i fremtidens kjøpesentre».

Da er det vi spør:

Er dette en ønsket samfunnsutvikling? Vil politikerne ha en privateid boble av et kjøpesenter som ønsker å styre alle tilbud for å opprettholde handel?

I Aftenposten kan du lese at kjøpesentrene i USA dør. At netthandel tar over. Det er klart det nå tenkes nytt. Man kjemper en desperat kamp mot markedskreftene på jakt etter omsetning og nye kunder.

Er det kommunene sin oppgave å legge til rette for at Thon-gruppen skal lykkes med det?

Først forsøkte de store kjøpesentrene å ta handelen fra sentrum. Nå jakter de på kulturtilbudene.

Hva er det som har vært sentrum sin største styrke? Det er nettopp urbaniteten. Mangfoldet av kulturtilbud, opplevelser og handel.

Åpner man nå for at det ene tilbudet etter det andre skal flyttes inn på et kjøpesenter, ja da jobber man ikke nødvendigvis for en attraktiv bykjerne.

Man kan ikke si “Ja takk, begge deler” her. Til det er vi for små til at tilbudene vil opprettholdes.

Har man gjennomført en konsekvensanalyse?

Tilbake til drømmen om sentrum og om sørsiden. Den er riktignok nærmere enn noen gang, men for oss som bor og lever her nå etterlyses de gode signalene og gjennomføringskraften.

Vi etterlyser kunnskap og bevissthet om dynamikken, og håper de rette folkene forstår hva som vil kunne være utfallet dersom man man lar en kjøpesenterkjede definere fremtiden og tilbudene i vårt eget bysentrum.

(Se sak om avslaget i sentrum i Sunnmørsposten). 

-Bypatrioten-