Til toppen

\ loading=

837.000 kroner til 27 lokale kor og korps

- Regionbanksjef for Sparebank 1 SMN Sunnmøre og Fjordane Marita Løvik Stadsnes er særdeles fornøyd med at kulturlivet i området får en solid del av det totale samfunnsutbyttet. I dag kunne 27 kor og korps juble for 537 tusen i driftsstøtte og 300 tusen i støtte til konkrete aktiviteter som konserter, seminarhelger og liknende.

Snakk om løft for kor- og korpsmiljøet i området vårt! Sjekk denne gjengen med glade mottakere.

Sparebankstiftelsen SMN er bankens nest største private eier og har som formål å sikre en lokal selvstendig sparebank. I tillegg må noe av overskuddet deles ut som samfunnsutbytte til allmennyttige formål.

Stiftelsens styre bestemmer to ganger i året hvilken type formål stiftelsen skal gi støtte til. I 2023 prioriterte stiftelsen rehabilitering av bygninger eid av lag og foreninger og det organiserte redningsarbeidet. Våren 2024 valgte styret å støtte opp om kor og korps. Støtten ble delt i ren driftsstøtte basert på antall medlemmer og støtte til helt konkrete aktiviteter i regi av kor og korps.

– Når Sparebankstiftelsen SMN har valgt kor og korps som formål våren 2024 støtter vi opp om dette formålet ved at sang og musikk beviselig også er viktig for folkehelsen. Totalt bidrar stiftelsen med 10.231.000 kroner til kor og korps i Midt-Norge. Nesten 500 søknader fordelt på i underkant av tre hundre kor og korps i Midt-Norge viser at disse bevegelsene engasjerer mange. Og det både ung og gammel, i by og bygd. Midlene fordeles på nesten ti tusen kor- og korpsmedlemmer, sier daglig leder i Sparebankstiftelsen SMN Berit Rustad.

Regionbanksjef for Sunnmøre og Fjordane Marita Løvik Stadsnes er særdeles fornøyd med at kulturlivet i området får en solid del av det samfunnsutbytte som stiftelsen denne gangen bidrar med.

– Denne gangen betyr det at 27 kor og korps får samlet 537 tusen i driftsstøtte og 300 tusen i støtte til konkrete aktiviteter som konserter, seminarhelger og liknende, sier hun.

Assisterende Banksjef Bente Knivsflå, finansrådgivere Sofie A. Remøy, Marthe T. Jansen og Tillique R. Røyset fikk gleden av å dele ut sjekkene til glade mottakere.

256 kor og korps i Midt-Norge fikk totalt 6.697.000 kroner i driftsstøtte og 146 kor og korps fikk totalt 3.534.000 i støtte til helt konkrete aktiviteter. Disse aktivitetene er selvsagt konserter, men også seminarhelger og andre kompetansehevende tiltak. Maksimal driftsstøtte per kor og korps var 30 tusen kroner.

Talentstipendvinner Jakob Sewerin stor for det musikalske innslaget under utdelingen.

Her er de som fikk støtte i vårt område:
(Sum bak)

Giske Blandakor 20 000
Ålesund Kammerkor 25 000
Big Valley Voices 29 000
KorHenne 22 000
Aalesund Operakor 24 000
Lerstad skolekorps 15 000
Vatne Tennfjord Musikkorps 60 000
Hatlehol Skolekorps 15 000
Hessa og Aspøy skolekorps 20 000
Rørstadmarka Skulekorps 28 000
Hatlane Skolekorps 60 000
Damekoret A’Cappella 26 000
Scala Brio 30 000
Sykkylven Skulekorps 30 000
Musikklaget Brage 30 000
Aalesunds Ungdomsmusikkorps 70 000
aChoir 35 000
Ørskog Brass 30 000
Solevåg skulekorps 30 000
Larsgården Skolekorps 30 000
Moljegapet blandakor 23 000
Musikklaget Ekko 28 000
Skodje skulekorps 50 000
Brattvåg Skulekorps 30 000
Stordal skulekorps 17 000
Velledalskoret 30 000
Blandakoret Von Dess 30 000