551 personer stemteTegnekonkurranser og diskusjoner på både sosiale medier og kaféer. Det går ikke stille for seg i jakten på nytt kommunevåpen for "Nye Ålesund kommune". Vi spurte våre følgere hva de mente var best. Beholde Ålesund sitt byvåpen eller lage helt nytt? 

82 % av de 551 personene som svarte stemte for å beholde Ålesund sitt byvåpen.

Bildeklipp fra Sunnmørsposten som Bjørn Tømmerdal har delt på sin facebookside.

Vi spurte:

Hva tenker du? Bør vi få nytt kommunevåpen eller kan vi bruke det eksisterende byvåpenet til Ålesund? 

Resultatet av 551 stemmer viser at hele 82% stemmer for å beholde Ålesund sitt byvåpen. 

Engasjement

En av de som har sendt sitt innspill til komitéen som nå jobber med det nye kommunevåpenet, er tidligere ordfører i Ålesund Bjørn Tømmerdal som har lagt ut et bildeklipp fra Sunnmørsposten med følgende kommentar på sin facebookside: 

"Et konstruktivt og velmenende råd til "komiteen for nytt kommunevåpen", se vedlagte faksimile fra Sunnmørsposten i oktober 2008 (mine understrekninger i rødt). Dette var en gave fra hele rederistanden på Sunnmøre. Dette står seg like godt fra 2020 og framover, som det har gjort fra 1956 og fram til i dag. Lykke til med arbeidet; valget burde være enkelt". 

-Jeg velger å trekke en parallell til ordførerkjedet som ble gitt  Ålesund i 1965 og som var en gave fra rederinæringen som representerer hele Sunnmøre. Et kjede som er samlende. Jeg håper at de som nå jobber med saken, ser symbolikken i den gaven. Jeg ønsker ikke å være bastant i denne saken, men jeg håper de tar seg tid til å tenke over det. At de ikke blir så historieløse at de ikke ser at man allerede den gang tenkte samlende, sier Tømmerdal. 

-Så må jeg jo bare si som sant er. Jeg har enda ikke registrert noen som aktivt har gått ut og sagt at de ikke ønsker å bruke Ålesund byvåpen, sier han lurt. 

(Fortsetter under)

-Våre innbyggere kan sitte på mange gode idéer og viktige elementer, sier kommunikasjonssjef i "Nye Ålesund kommune" Anne-Bente Skjellum.

Fem kommuner blir en ny

-Der er gjort et vedtak på at den nye kommunen skal ha nytt kommunevåpen. Det er nå fem kommuner som slår seg sammen til en ny og ikke fire kommuner som legges inn under Ålesund, forklarer kommunikasjonssjef Anne-Bente Skjellum.

-Derfor blir et nytt kommunevåpen også et veldig viktig symbol. Der er satt ned en komité som jobber og vi har invitert til tegnekonkurranse der skoler, barnehager og næringsliv kan komme med innspill. Til slutt er det fagfolk og profesjonelle som skal jobbe frem det endelige resultatet, men vi mener det er viktig å få mange gode innspill på element som bør være med fra både barn og næringsliv, sier hun og håper mange sender inn sitt forslag før fristen går ut 1. november. 

SEND DITT INNSPILL HER