Til toppen

Intensjon om kontrakt for Osane Idrettshall

Ålesund kommunale eiendom KF har til intensjon å tildele kontrakt for byggingen av Osane idrettshall til Åsen & Øvrelid AS. 

Oppstart er planlagt våren 2023, med forutsetning om at finansieringen kommer på plass. Anlegget er planlagt å være ferdig høsten 2024.

Oppstart er planlagt våren 2023, med forutsetning om at finansieringen kommer på plass. Anlegget er planlagt å være ferdig høsten 2024.

Osane Idrettshall

Osane Idrettshall

Det var to entreprenører som leverte tilbud i konkurransen, Ålesund Bygg AS og Åsen & Øvrelid AS. Etter evaluering var det Åsen & Øvrelid AS som ble rangert som vinner av konkurransen, og kommunen har til intensjon å inngå kontrakt med vinneren på bygging av anlegget. Det var en relativt tett konkurranse, men tilbudet fra Åsen & Øvrelid AS ble vurdert som best under tildelingskriteriene pris og kvalitet. 


Begge tilbudene er over budsjett, og gjennomføringen av prosjektet forutsetter økt finansiering fra kommunen. Det vil bli gjort vurderinger med tanke på å kutte kostnader og valg av opsjoner før forventet behandling i kommunestyret 23. mars.

I konkurransen ble det priset en Del 1 og Del 2, der Del 1 er det kommunale anlegget mens Del 2 er en tredje hallflate som skal finansieres og eies av SIF/Hessa. Også på Del 2 er prisen over budsjett. SIF/Hessa jobber nå med å skaffe finansieringen for denne hallflaten.  

Oppstart er planlagt våren 2023, med forutsetning om at finansieringen kommer på plass. Anlegget er planlagt å være ferdig høsten 2024.