Til toppen

\ loading=

Søk midler til lokal strandrydding

Sunnmøre Friluftsråd har også i år fått midler fra Handelens Miljøfond (HMF) som skal deles ut til lag og foreninger som vil arrangere strandryddeaksjoner. Alle lag og organisasjoner på Sunnmøre og Vestnes kan nå søke friluftsrådet om midler.

Nå kan du søke midler til strandryddeaksjoner!

– Sunnmøre friluftsråd deler ut minimum 7500,- per lag/organisasjon. Motivasjonsmidlene som friluftsrådet gir ut, er et supert tilbud for de som ønsker å gjøre en innsats for naturen og lokalmiljøet, og samtidig tjene en liten slant til organisasjonskassen, sier Malin Therese Fiksdal som er fagansvarlig for marin forsøpling i Sunnmøre friluftsråd.

Alle lag og foreninger som ønsker å delta i prosjektet, kan søke. Søknadsskjemaet er allerede publisert på friluftsrådets nettside friluftsraadet.no. Vurderingen av innsendte søknader vil skje fortløpende.

– Jo tidligere man sender inn, desto større sjanse er det for at ditt lag får delta, sier Randi Kjærstad Hagerup, prosjektkoordinator i friluftsrådet.

For å delta i prosjektet må man være et registrert lag eller en forening med organisasjonsnummer.

– Man må arrangere strandryddeaksjonen for laget/organisasjonen i avtalt område, med en varighet på minimum to timer. Før man får utbetalt pengene etter aksjonen, må man registrere aksjonen på www.ryddenorge.no og sende inn en kort rapport med informasjon om området som er ryddet, hvor mye søppel man fant, hvor mange som deltok og hvor lang tid det tok, forteller Malin Therese Fiksdal.

Friluftsrådet assisterer hver ryddeaksjon med planlegging, gode råd, ryddeutstyr og avfallshåndtering etter ryddingen.

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) og Runde Miljøsenter (RMS) er samarbeidspartnere i prosjektet.

HMF er handelsnæringens satsing for å løse miljøproblemene med plastforurensning, noe de blant annet gjør ved å tildele midler til strandrydding og rydderelaterte aktiviteter. HMF får midlene sine gjennom plastposekontingenten man betaler i butikken ved kjøp av handlepose.