Opptur for Aalesund Airport Hotel på Valderøya(Annonsørinnhold) -Sett vekk fra den første uken da korona slo til for fullt har vi hatt svært godt belegg. Vi må til og med avvise mange som nå ringer oss. Det er tydelig at mange velger Ålesund og Sunnmøre i år, sier Per Ståle Dyb som i tillegg driver både catering og kafé har hatt nok å stri med i det som har vært ei krevende tid. 

-Vi er optimistiske, men fortsatt forsiktige, sier Per Ståle Dyb ved Aalesund Airport Hotel

-Vi tok et svært tidlig valg om å holde åpent hele tiden. Vi så det som et samfunnsansvar å kunne bidra når store deler av samfunnet stengte ned. Selv om vi var helt klare over at det ikke ville lønne seg økonomisk, forteller Per Ståle Dyb som i tillegg til å drive Aalesund Airport Hotel, også har hatt daglig kafédrift og PSS Catering å håndtere samtidig. Det ble litt av en kabal. 

 -Dette har for oss, som for mange andre, vært ei solid påkjenning, og jeg kan ikke få takket de ansatte nok for alt de har måttet snu opp ned på for å klare å holde hjulene i gang under de reglene for smittevern som både er og har vært, sier han. 

(Fortsetter under)

Per Ståle og teamet er vant til store som små bestillinger til selskaper. Bestillingene av Tapasbuffeten som er en av de mest populære menyene, avtok over natten da landet ble stengt ned grunnet koronasituasjonen. Nå håper de at det vil ta seg opp igjen, sakte men sikkert.

Catering avtok, overnattinger tok over

 -Det var cateringen som tok største støyten da alt stengte ned. Det er jo egentlig den som er bærebjelken vår. Som gjør at vi kan holde på med alt det andre. Det sier seg selv at der ble det bom stopp i bestillinger ettersom alle arrangementer, festivaler og selskaper ble avlyst. Vi hadde i tillegg fullbooket for planlagte konfirmasjoner og bryllup. Heldigvis var det mange som i stedet for å avlyse heller utsatte reservasjonen,  forklarer han. 

Han er derfor svært lettet over at hotellvirksomheten nå overrasker positivt. 

(Fortsetter under)

Edite og Liene gleder seg over at de igjen har startet med mindre arrangementer i lokalene i andre etasje. 17. juli er de klare med sommerquiz og livemusikk for lokalmiljøet, med begrenset plass.

-Vi har klart å fange opp godt med overnattinger og dermed også kunnet holde åpent i de tilhørende selskapslokalene for mindre selskaper. Sistnevnte også et ansvar vi har følt på i en relativt liten kommune. Det å fortstatt kunne ha en samling for eksempel ved begravelser har vært svært viktig for folk. Da gleder det oss å kunne lage en god brennsnut om det så har vært 10 personer til stede. Det er gjerne mennesker som står i en tung situasjon, og da har det gitt oss som jobber her en god følelse å kunne være tilstede, om så med god mat. 

Begynte med utkjøring

Per Ståle og teamet så fort behovet for å kunne levere ut mat. Selv om bestillingene til store selskaper uteble, kom henvendelsene nå fra enkeltmennesker. 

-Det ble en ekstratjeneste vi bare måtte sette i gang med. Her er jo mange mennesker som bor alene, kanskje har familien langt unna, eller som av andre grunner ikke kom seg til kaféen selv da dette inntraff. Så det ble mange turer frem og tilbake med ferdige kjøttkakeporsjoner på ettermiddagene herfra, forteller han. 

(Fortsetter under)

Barnefamilier trekker til vakre Giske kommune kun en liten kjøretur fra Ålesund sentrum. -Her kan ungene bevege seg friere, så fremt de ikke blåser bort da, sier Per Ståle med skråblikk på den norske sommeren.

Ser lysere på tiden som kommer

Det er tydelig at han er forsiktig realist og en som ikke maler med alle fargene samtidig.

-Faren min sa det så greit: Etter oppturen, kan du bite deg bak på at det også vil gå andre veien. Det vokser ikke inn i himmelen. Den har festet seg hos meg, sier han ettertenksomt om farens ord som viste seg å være helt riktige. 

-I januar pekte alle piler oppover, og utover våren så det ikke ut til å flate ut heller. Før dette inntraff. Det er nesten merkelig å se tilbake på. Nå handler det mest av alt om å finne den nye normalen. Det vil ta tid før ting er tilbake som før, men jeg håper selvfølgelig at folk fortsetter å være lojale og bruke oss. Vi på ingen måte klart dette uten kundene som har vist seg å være lojale og har bestilt her. Sånn henger det sammen, avslutter han.