Hva betyr det å være raus?-Hvordan kan du vise raushet ovenfor de rundt deg og hvordan være raus mot seg selv? 

Arild Kvamme vet hva det betyr å stå alene. Helt alene. Han vil nå bruke av sin erfaring til å hjelpe andre. -Der er mange som er helt alene. Sånn trenger det ikke være. Det er ikke for en bedre by, sa han da vi møttes for en prat rundt bordet til Kirkens Bymisjon som var satt ut på torget. Bypatrioten er helt enig. Sånn trenger det ikke være. Sånn skal det ikke være.

I dag 10. oktober er det Verdensdagen for psykisk helse. En årlig markering som holdes over hele verden. Årets tema er "Raushet" og i den anledning deler Bypatrioten ordene fra Arild Kvamme. Han vet hva det betyr å stå alene. Helt alene. Hans historie trenger å nå ut. For at man skal forstå. Hva det betyr å skulle takle et helt liv uten tilhørighet. Her er hva han skriver i anledning dagen:

"-Hvordan kan du vise raushet ovenfor de rundt deg og hvordan være raus mot seg selv?  

Raushet handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake. Det trenger ikke være en gave. Det kan være å sende en melding til noen for å vise at du bryr deg.

Du kan ikke alltid forvente et svar.
Uansett hva du gir uten å få noe tilbake er den personen som får takknemlig.

Raushet handler om å akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gir rom for egne og andres ulikheter.

Raushet handler om å strekke ut en hånd og være der for andre.

Å være raus mot andre og mot seg selv er en god egenskap. Du får god psykisk helse av å være raus.

Det er viktig å si til deg selv at du er god nok som du er. Du skal ikke sammenligne deg med andre. Kanskje er det derfor ensomhet og utenforskap blir et stadig større problem?

Vær deg selv!

Vær raus mot deg selv!

Alle kan være raus. På tunge dager er det kanskje vanskelig. Men glem aldri at du er verdifull og god nok.

Vær en venn. Det er å være raus. Her skal du ikke prestere. Bare være.

Sammen skal vi skape åpenhet rundt psykiske lidelser". 

-Appell i anledning Verdensdagen for psykisk helse. 

Arild Kvamme deler sin appell med oss rundt bordet. I forkant av Verdensdagen for psykisk helse der årets tema er "Raushet".

Kirkens Bymisjon er tildelt årets "TV-aksjon". For midlene som kommer inn skal det blant annet skapes nye møteplasser mellom mennesker. "Mindre alene sammen" er budskapet og det må vi stille oss bak. Alle som en!