Klart for lederskifte i Den Norske MatfestivalenTerje Devold som har vært innleid daglig leder i Den Norske Matfestivalen i Ålesund AS de siste 5 årene med opsjon på å forlenge samarbeidet ut 2019 har meddelt styret at han velger å avslutte samarbeidet ved kommende årsskifte.

Terje Devold skulle i utgangspunktet være med i to år. Etter fem år mener han det er på tide å gi seg i Den Norske Matfestivalen i Ålesund.

- Terje Devold har i tett samarbeid med styret bidratt til å løfte Matfestivalen i Ålesund til nye høyder disse årene med en rekke rekorder innen antall besøkende, utstillere og ulike aktiviteter. Samtidig har festivalen hatt god kontroll på økonomien med et samlet driftsresultat på en halv million disse fem årene. Det var derfor vemodig å motta beskjeden om at han ikke ønsker å videreføre samarbeidet, sier styreleder Anne Katrine Jensen i Den Norske Matfestivalen i Ålesund AS.


- Matfestivalen har i år startet opp et strategiarbeid samtidig som vi har gjennomført en vellykket kapitalutvidelse som ytterligere sikrer festivalens handlingsrom de neste årene. For styret er det nå en prioritert oppgave å finne en erstatter etter Devold, enten gjennom innleie eller ansettelse.

(Fortsetter under)

Den Norske Matfestivalen er et årlig høydepunkt i Ålesund.

- Da jeg ble innleid som daglig leder i Matfestivalen i 2014 var tanken å ha dette oppdraget i ett eller to år. Plutselig har det gått fem år, og tiden er absolutt moden for at festivalen får inn nytt blod med nye tanker og ideer, sier Terje Devold.


- For min egen del går jeg nå inn i et nasjonalt og internasjonalt prosjekt med utrulling av en kjede underholdningssenter basert på kombinasjonen av vikingmytologi og ny teknologi som jeg har vært involvert i det siste året, og som nå er under fullfinansiering og snart klart til oppstart. Dette prosjektet vil kreve mye arbeid og reising de neste par årene i oppstartsfasen. En kombinasjon med Matfestivalen ville dermed ikke være mulig, og da var det naturlig å si takk for meg ved kommende årsskifte.


- Vi opplever at Matfestivalen i Ålesund står sterkere enn på mange år, og styret og daglig leder arbeider i tett samarbeid målbevisst med ytterligere forbedring av program ogrelevans. Den ledige funksjonen som daglig leder bør derfor friste mange aktuelle kandidater, og vi ønsker å snakke med alle, avslutter styreleder Anne Katrine Jensen.